Informacje o projekcie:

Klient: Masterfoods Sp. z o.o.
Lokalizacja: Sochaczew
Tytuł projektu: System śledzenia koszy oraz instalacja bazy danych InSQL
Rok realizacji: 2004
Sterownik: Modicon Momentum
Wizualizacja: IndustrialSQL Server 8.0, InTouch 7.11

Cel i zakres projektu:

Do śledzenia koszy zostały wykorzystane czytniki RFID zainstalowane na stanowiskach załadunku i rozładunku oraz stanowiskach pasteryzacji. Każdy kosz został wyposażony w żeton RFID. Kontrolowana jest poprawna kolejność przepływu koszy jak również przestrzeganie dopuszczalnych czasów przebywania koszy na poszczególnych etapach cyklu. Obsługa jest informowana o wszelkich błędach i alarmach komunikatami na wyświetlaczu oraz sygnałem dźwiękowym. Wszystkie zdarzenia związane z cyklami są rejestrowane w bazie danych MS SQL co pozwala na tworzenie raportów z produkcji jak również umożliwia analizę sytuacji alarmowych. Na komputerze jest prezentowany bieżący stan poszczególnych koszy i stanowisk.

Funkcje systemu:

  • śledzenie przepływu koszy w gnieździe sterylizacji produktów z sygnalizacja obsłudze stanów nieprawdłowych
  • rejestracja i raportowanie parametrów przepływu koszy
  • rejestracja i raportowanie parametrów procesowych całego procesu produkcji