Informacje o projekcie:

Klient: Turkmengaz
Lokalizacja: Turkmenistan, Korpedje
Tytuł projektu: Modernizacja systemu wizualizacji w kopalni gazu
Rok realizacji: 2004
Sterowniki: GE VersaMax Micro
Wizualizacja: Industrial SQL Server 8.0, InTouch 9.0, ActiveFactory 8.0

Cel i zakres projektu:

Zadanie, którego się podjęliśmy polegało na wymianie i rozbudowie istniejącego komputerowego systemu nadzoru tłoczni gazu na głównym eksportowym gazociągu Turkmenistanu. Wymiana komputerów, aktualizacja licencji i oprogramowania InToucha i IndustrialSQL Servera miała być zrealizowana w przeciągu kilkugodzinnego przestoju. W tym też czasie towarzyszące nam firmy dokonywały modyfikacji w systemie sterującym. Jakakolwiek nieprzewidziana pomyłka mogła spowodować nie tylko znaczne straty finansowe z powodu opóźnienia, ale również być przyczyną eksplozji gazu. Zadanie zostało wykonane z pełnym sukcesem. Jako ciekawostkę można podać, że w tym odległym kraju językiem, którym można się było śmiało porozumiewać był język polski, znany przez ukraińską obsługę stacji, która studiowała w Polsce.