Klient: TAKATA PETRI PARTS POLSKA Sp. z o.o.
Lokalizacja: Krzeszów
Opis: System kontroli oznaczeń elementów pasa bezpieczeństwa
Data realizacji: 2004
Projekt: ABIS S.C.
Kamera: DVT Legend IS; DVT Legend 510
Funkcje systemu:
System pierwszy
 • odczyt grawerunku
 • weryfikacja poprawności
 • komunikacja z maszyną
 • sygnalizacja dla pracownika
System drugi
 • znajdowanie tłoczonego oznaczenia
 • weryfikacja poprawności
 • komunikacja z maszyną

Opis:

System pierwszy:

Na stanowisku produkcyjnym sprawdzana jest obecność i poprawność trzech elementów grawerunku wykonanego na latch’u (czyli zatrzasku pasu bezpieczeństwa). System w zależności od wyniku inspekcji wystawia do maszyny sygnał "zły" / "dobry" oraz wyświetla na panelu operatorskim informację o tym który element grawerunku jest nieprawidłowy

Ocena grawerunku polega na kontroli poprawności odczytu wybranych oznaczeń. W systemie zapisane są prawidłowe zestawy oznaczeń dla każdego typu latch’a, z którymi porównywany jest wynik odczytu. Z poziomu panelu operatorskiego system umożliwia wybór aktualnie sprawdzanego produktu (przy pomocy zadajnika do 16 produktów). Oprogramowanie kamery umożliwia wprowadzanie zmian i modyfikacji programu diagnostycznego wraz ze zmianą lub rozszerzeniem wymogów stawianych przed systemem kontroli.

Do zadania zostały dobrane:

 • Kamera DVT Legend IS - posiadająca narzędzia typu OCR i OCV
 • Oświetlenie AI - nie generujące odblasków na materiale, na którym wykonywany jest grawerunek
System drugi

Na stanowisku sprawdzana jest poprawność użytego w procesie produkcji elementu typu TorsionBar. Kamera wykrywa i weryfikuje rodzaj grawerowanego (lub tłoczonego) na elemencie oznaczenia. Na elementach występują cztery typy oznaczeń z których wybrane prezentowane są na rysunkach obok

Ocena poprawności polega na wyznaczeniu wartości cech charakterystycznych oznaczenia (takich jak: powierzchnia, zwartość, krągłość itd.) a następnie porównania wyznaczonych wartości z prawidłowymi zakresami zapisanymi dla danego produktu.

System komunikuje się ze sterownikiem maszyny za pomocą dostępnych w kamerze cyfrowych wejść i wyjść.

Do zadania zostały dobrane:

 • Kamera DVT Legend 510 - posiadająca narzędzia pomiarowe
 • Oświetlenie DVT - generujące silne światło wyzwalane przy każdej inspekcji