Informacje o projekcie:

Klient: Techmet Sp. z o.o. - stanowisko wykonane dla Valeo Etaples
Lokalizacja: Etaples, Francja
Tytuł projektu: Zrobotyzowany załadunek maszyny produkującej mostki dla alternatorów
Rok realizacji: 2009
Sterowniki: Siemens CPU 315 - 2DP 1szt.
Wizualizacja: Panel operatorski TP170

Cel i zakres projektu:

 • Oprogramowanie dwóch robotów Fanuc
 • Oprogramowanie trzech systemów wizyjnych Fanuc iRVision
 • Oprogramowanie systemu wizyjnego Cognex – kamera IS5400
 • Oprogramowanie sterownika S7-300
 • Oprogramowanie panela operatorskiego TP170

Celem projektu było zautomatyzowanie załadunku konektora i dyssypatora na linie produkcji mostków prostowniczych. Osiągnięcie czasu cyklu na poziomie około 5 sekund. Do realizacji projektu zastosowano roboty: Fanuc M10iA z systemem wizyjnym iRVision 2D z 1 kamerą, Fanuc M10iA z systemem wizyjnym iRVision 2D z 2 kamerami.

W skład wykonanego stanowiska wchodzą:

 • System podający pudła z konektorami do wnętrza stanowiska zrobotyzowanego
 • Robot Fanuc M16iA z systemem iRVision 2D, pobierający konektory z pudła i układający je na paletkach
 • Podajnika odprowadzającego puste pudła poza obszar pracy robota nr 1
 • Podajnika wibracyjnego podającego radiatory w obszar pracy robota
 • Robota Fanuc M16iA z systemem iRVision 2D z 2 kamerami, pobierającego radiatory z podajnika wibracyjnego
 • Maszyny montażowej
 • Kamery Cognex IS5400 kontrolującej długość śruby dyssypatora

Funkcje systemu:

Zadania robota:

 • Załadunek konektorów z pudeł na paletki
 • Przenoszenie pustych pudeł tekturowych na podajnik odprowadzający
 • Wyciąganie przekładek tekturowych z pudeł tekturowych
 • Przenoszenie pustych pudeł plastikowych na podajnik odprowadzający
 • Załadunek dyssypatorów na linię produkcyjną

Opis pracy stanowiska:

Dwa roboty pracują w jednej celi zrobotyzowanej. Pierwszy robot odpowiada za załadunek konektorów na linię montażową. Konektory są transportowane w obszar pracy robota na podajniku taśmowym. W zależności od produkowanej referencji mostka, konektory są dostarczane w plastikowym lub kartonowym pudle. Robot wyposażony został w system wymiany chwytaków, aby możliwe było pobieranie konektorów z różnych typów pudeł. Stanowisko załadunku konektora zostało wyposażone w dwa systemy wizyjne Fanuc iRVision, których zadaniem jest rozpoznanie orientacji i typu referencji konektorów. Stanowisko obsługuje 4 referencje konektorów. Drugi robot odpowiada za załadunek dyssypatorów na linię. Dyssypatory podawane są do wnętrza stanowiska zrobotyzowanego przy użyciu podajnika wibracyjnego. System wizyjny iRVision odpowiada za rozpoznanie położenia, orientacji oraz typu referencji elementu. Po pobraniu elementu, robot podstawia dyssypator pod kamerę Cognex IS5400 w celu pomiaru długości śruby. Jeżeli inspekcja zakończy się pomyślnie, element jest umieszczany w maszynie. Stanowisko realizuje jeden cykl w czasie 6,3 sekundy.