Informacje o projekcie:

Klient: MPGK Sp. z o.o. we Włodawie
Lokalizacja: Włodawa
Tytuł projektu: System sterowania i wizualizacja pracy kotła WR5
Rok realizacji: 2001
Projekt: Abis
Sterownik: GE Fanuc 9030
Wizualizacja: DataPanel 160, InTouch 7.1

Cel i zakres projektu:

System składa się ze sterownika, panelu operatorskiego Datapanel160 oraz stacji monitorującej.

System sterowania został zrealizowany w oparciu o sterownik programowalny GE FANUC (PLC) wyposażony w jednostkę centralną CPU 363 oraz odpowiednie moduły wejścia / wyjścia. Sterownik odpowiada za obróbkę sygnałów wejściowych i wyjściowych, jak również realizuje algorytmy sterowania procesem.

Jako interfejs z użytkownikiem do wizualizacji procesu został zastosowany Datapanel firmy GE FANUC oraz komputerowa stacja monitorująca z oprogramowaniem InTouch firmy Wonderware. Komunikacja pomiędzy sterownikiem PLC i Datapanelem odbywa się poprzez łącze szeregowe w standardzie RS485 przy wykorzystaniu portu na zasilaczu PWR321. Komunikacja pomiędzy sterownikiem PLC i oprogramowaniem InTouch zrealizowana przy pomocy karty Axion w standardzie RS485 przyłączonej do portu jednostki centralnej CPU363.

System realizuje następujące zadania regulacyjne:

  • regulacja przepływu wody przez kocioł
  • regulacja podciśnienia w komorze spalania
  • regulacja zawartości tlenu w spalinach
  • stabilizajca mocy kotła

Funkcje systemu:

  • sterowanie urządzeniami
  • wizualizacja stanów urządzeń
  • sygnalizacja stanów alarmowych
  • monitorowanie procesu
  • raportowanie