Informacje o projekcie:

Klient: Browar Warka
Lokalizacja: Warka
Tytuł projektu: Sterowanie i wizualizacja 3 kadziami filtracyjnymi
Rok realizacji: 1999
Sterownik: Simatic S5-300
Wizualizacja: Simatic OP27

Cel i zakres projektu:

Do sterowania kadzią filtracyjną użyto sterownika SIEMENS Simatic S5-300 wraz z panelem Simatic OP27. Sterownik ten steruje wszystkimi zaworami pneumatycznymi, napędami pompy, obrotowym spulchniacza, pionowym spulchniacza oraz klap młota a także sygnalizacją awaryjną. Do sterowania urządzeniem wykorzystano panel sterowniczy, na którym zwizualizowano aktualny stan urządzenia oraz wartości parametrów technologicznych.

Funkcje systemu:

  • sterowanie urządzeniami
  • wizualizacja stanów urządzeń
  • sygnalizacja stanów alarmowych
  • monitorowanie produkcji
  • praca w tybie automatycznym lub ręcznym
  • automatyczna kotrola