Klient: Szpital Św. Anny
Lokalizacja: Miechów
Opis: Projekt, sterowanie i monitoring pracy kotłowni olejowo-gazowej, 2 kotly wodne i 2 kotly parowe firmy Viessman
Data realizacji: 1999
Sterownik: GE Fanuc 90-30
Wizualizacja: InTouch, system operacyjny MS Windows NT 4.0
Funkcje systemu:
  • sterowanie kotłami wodnymi i parowymi
  • sterowanie częścią ogólnokotłową
  • regulacja pogodowa
  • wizualizacja pracy kotłowni
  • raportowanie z wykorzystaniem pliku bazy danych i MS Excel

Opis:

Kotłownia wybudowana została w miejsce zlikwidowanej kotłowni węglowej. Finansowanie inwestycji odbyło się ze środków konsorcjum Dalkia Termika Sp. z o.o., a generalnym wykonawcą był ZIS Sp. z o.o. z Krakowa. W kotłowni zrezygnowano ze sterowników Dekamatik i oparto całość automatyki na sterowniku GE Fanuc i systemie wizualizacji InTouch.
W części wodnej kotłowni zautomatyzowano pracę dwóch kotłów firmy Viessman typu Turbomat RN oraz wymiennika ciepła Uranus produkującego ciepłą wodę użytkową. Użytkownik ma możliwość ustawienia temperatury zadanej w pomieszczeniach, która jest podstawą do wypracowania temperatury zadanej na kotłach przez regulator pogodowy. Istnieje możliwość wyboru kaskady w jakiej pracować ma układ oraz zablokowania poszczególnych urządzeń. Zautomatyzowany został również układ stabilizacji ciśnienia wody powracającej oraz układ sterowania pompami obiegowymi wody zasilającej.

Z kolei część parowa kotłowni wyposażona została w dwa kotły firmy Viessman typu Turbomat RN HD. W kotłach stabilizowane jest ciśnienie pary oraz poziom wody. Podobnie jak w przypadku kotłów wodnych istnieje możliwość wyboru kaskady w jakiej pracować ma układ oraz zablokowania poszczególnych urządzeń. Ponadto w części parowej kotłowni stabilizowane są poziomy w zbiorniku odgazowywacza oraz w zbiorniku kondensatu. Także wszystkie układy uzdatniania wody sterowane są automatycznie.

Oprócz monitorowania bieżącej pracy kotłowni operator ma możliwość przeglądania trendów z historią pracy oraz historii alarmów. Dodatkowo aplikacja została wyposażona w kilka rodzajów pomocy: od standardowej pomocy dostępnej w systemie Windows aż do pomocy w postaci filmów oraz w zestaw raportów.