Informacje o projekcie:

Klient: Ciepłownia osiedlowa
Lokalizacja: Wieliczka
Tytuł projektu: Sterowanie pracą 2 kotłów wodnych typu WR 2.5, monitoring
Rok realizacji: 1995
Projekt: ABIS
Sterownik: GE Fanuc 90-30
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows 3.11

Cel i zakres projektu:

Z funduszu amerykańskiej fundacji ochrony środowiska ECOGY na zmiejszenie emisji zanieczyszczeń wykonany został system sterowania i monitorowania 2 kotłów wodnych typu WR w ciepłowni osiedlowej w Wieliczce. Głównym wykonawcą była krakowska firma Naftokrak Naftobudowa.
Sterownik GE Fanuc serii 90T-30 z procesorem CPU 331 i modułem komunikacyjnym CMM311, za pomocą którego poprzez port RS 485 PLC komunikuje się z odległym o ok. 40 m komputerem (z kartą AXIOM RS 485). Ze względu na zastosowanie InToucha 64 pkt. wyborano tylko najważniejsze parametry do archiwizacji na trendach historycznych i udało się zrealizować cały system sterowania, alarmowania i monitorowania pracą kotłów. System sterowania kotłem WR-2.5 obejmuje realizację pięciu algorytmów regulacji PID. Regulacje obejmują przepływy powietrza i spalin, oraz temperaturę wody wyjściowej, poprzez sterowanie falownikami wentylatorów i napędu rusztu. Zasadniczym elementem programu sterującego jest system blokad i obsługi sytuacji awaryjnych, uniemożliwiający uszkodzenie kotła.

Funkcje systemu:

  • sterowanie pracą 2 kotłów wodnych WR 2.5
  • monitorowanie pracy kotłowni
  • obsługa blokad, odstawienia i uruchomienia kotłowni itp.
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • diagnostyka stanu instalacji i łączy sieciowych
  • instrukcja obsługi w trybie on-line