Klient: PREVAR
Lokalizacja: Skawina
Opis: Naważanie mieszanki do produkcji pustaków
Data realizacji: 1997
Projekt: Abis s.c.
Sterownik: GE Fanuc 90-30, 1 szt
Wizualizacja: OIU 157, szt. 1
Funkcje systemu:
  • wyliczanie ilości składników dla różnych odmian surowców
  • automatyczne naważanie żądanej ilości składników na wagę i napełnianie zbiornika
  • wyświetla aktualny stan wagi w kilogramach i zawartość zbiornika w litrach
  • rozpoznaje niewłaściwy proces naważania i sygnalizuje komunikatem

Opis:

W istniejący obwód automatycznego sterowania włączono sterownik programowalny PLC produkcji GE Fanuc, w taki sposób, aby obsługa przełączników, przycisków i diod LED na tablicy sterowniczej pozostała bez zmian. Do komunikacji z operatorem służy panel OIU. Jest on wyposażony w klawiaturę numeryczną i funkcyjną oraz dwulinijkowy wyświetlacz LCD. Część komputerowa sterowania zasilana jest z zasilacza bezprzerwowego typu UPS, umożliwiającego funkcjonowanie przez ok. 1/2 godz.