Informacje o projekcie:

Klient: Cukrownia MALBORK
Lokalizacja: Malbork
Tytuł projektu: System zliczania i bilansowania ciepła na terenie zakładu
Rok realizacji: 1997
Projekt: Dz. Gł. Energetyka, Abis
Sterownik: GE Fanuc 90-30, 1 szt.
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows 3.11, MS Excel

Cel i zakres projektu:

Konfiguracja systemu bilansowania wykonana została na bazie doświadczeń z WZP i większy nacisk przenosiła na zastosowanie komputera oraz rezygnacji z panela operatorskiego i podłączonej do niego drukarki. Wszystkie zliczone przez PCM 300 informacje są w tej aplikacji wysyłane przy zastosowaniu zaawansowanych makr do arkuszy EXCELa. Poszczególne arkusze zawierają informacje bieżące, historię pomiarów, różne zestawienia porównawcze oraz arkusze bez aktywnych połączeń, do których Excel skopiował zestawienia, a które operator może przenieść na inny komputer. Cykl uaktualnienia danych w arkuszu odbywa się automatycznie w nocy i jest bezobsługowy. W sytuacji, gdyby komputer został przez nieuwagę wyłączony to i tak użytkownik nie traci danych przez cały tydzień. Następnej nocy system sprawdzi daty w arkuszu Excela i doda brakujące informacje. Aplikacja InToucha pozwala na bieżące śledzenie produkcji pary, posiada schemat synoptyczny, tablicę alarmów i trendów oraz raporty, które mogą być wykorzystane do podglądu w jako opcja rezerwowa do Excela.

Funkcje systemu:

  • koncentracja pomiarów z obiektu
  • przeliczenia sum i bilansów wody i pary
  • wydruk na drukarce raportów godzinowych
  • monitorowanie węzłów cieplnych
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • automatyczne raportowanie
  • instrukcja obsługi w trybie on-line