Klient: Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych
Lokalizacja: Kalety
Opis: Monitorowanie i sterowanie pracą oczyszczalni ścieków biologicznych
Data realizacji: 1997
Projekt: Wodpol, Katowice; Florek s.c., Gliwice
Sterownik: GE Fanuc 90-30, 1 szt.
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows 3.11, MS Excel
Funkcje systemu:
  • sterowanie oczyszczalniš
  • monitorowanie pracy oczyszczalni
  • obsługa blokad
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • raportowanie stanów pracy oczyszczalni w arkuszach MS Excel
  • układy regulacji PID
  • instrukcja obsługi w trybie "on-line"

Opis:

Operator otrzymał do obsługi program, który nie tylko pozwala mu na podglądanie aktualnego stanu pracy czy historii alarmów i trendów, ale również ma możliwość np. prowadzenia "notatnika" dla każdego urządzenia. Jednym z ważniejszych parametrów na oczyszczalni jest zawsze możliwość pomiaru pH, przepływu ścieków oraz czasu pracy poszczególnych pomp i dmuchaw. Użytkownik ma w InTouchu możliwość obserwacji czasu pracy pomp i dzięki temu może planować terminy remontów, przeglądów okresowych oraz w przypadku dmuchaw wybierać dmuchawę podstawową i rezerwową.
Aplikacja została wykonana w licencji na 64 punkty, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów wdrożenia. Sterownik komunikuje się poprzez port w zasilaczu z komputerem za pośrednictwem karty AX 4285 z portami RS 485 pochodzącej od firmy AXIOM.