Informacje o projekcie:

Klient: Huta Katowice S.A
Lokalizacja: Dabrowa Górnicza
Tytuł projektu: Oprogramowanie systemu sterowania pompownia wody na wielkim piecu WP 3
Rok realizacji: 1996
Projekt: ABIS
Sterownik: GE Fanuc 90-30, PCM 301
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows 3.11

Cel i zakres projektu:

W 1996 r. na terenie Huty Katowice remontowany był Wielki Piec nr 3. Największy wkład w całkowite modernizację układu sterowania i wizualizacji włożył Zakład Automatyzacji HK. Jednakże ze względu na krótkie terminy i dużą ilość bieżących spraw postanowiono zlecić firmie ABIS dwie niezależne instalacje w ramach WP 3. Pierwsza z nich to układ sterowania i monitorowania pompownią nr 8. System jest wpięty do sieci sterowników i Intouch'a sterujących pracą WP.

Zadanie obejmowało oprogramowanie algorytmów sterowania pompami, uwzględniając ich rezerwację, która jest szczególnie istotna dla bezpieczeństwa pieca.

Drugie zadanie polegało na skomunikowaniu z siecią sterowników GE Fanuc dwóch niezależnych urządzeń: regulatora PSW 8 prod. przez ZAP Ostrów Świętokrzyski oraz wskaźnika Digital firmy Philips. System steruje niezależnie od PLC układem regulacji poziomu w walczaku. Poprzez sterownik dane przekazywane są do pakietu InTouch i tam obsługa posiada pełne informacje, a w przypadku PSW 8 ma możliwość również korekcji nastaw. Sprowadzenie tych danych było dość istotne ze względu na znaczne oddalenie tych urządzeń od sterowni. Oprogramowanie komunikacyjne po stronie PLC wykonano na modułach programowalnych PCM 301 wykorzystując biblioteki języka "C", które mają konfigurowalny port szeregowy RS 232, pozwalający na obsługę własnego protokołu transmisji.

Klient narzucił szczególnie ostre wymagania w zakresie rezerwacji połączeń, wykrywanie przez system przerw i automatycznego przełączania. W związku z tym zdecydowano na równoległym połączeniu urządzeń do dwóch niezależnych sterowników z modułem PCM, a z kolei moduły te informują się wzajemnie o wyborze trybu "master" lub "slave" poprzez wymianę danych przez sieć GENIUS.

Przy oprogramowaniu modułu PCM wykorzystano jego możliwości uruchamiania do 8 zadań równolegle. Można więc powiedzieć, że program został napisany wykorzystując założenia "programowania współbieżnego".

Funkcje systemu:

  • sterowanie pompownią wody
  • rezerwacja układu sterowania
  • monitorowanie pompowni
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • koncentracja pomiarów z obiektu
  • komunikacja z regulatorem PSW 8
  • komunikacja ze wskaźnikiem Digital f. Philips
  • rezerwacja połączeń komunikacyjnych i automatyczne przełączanie, testowanie trybu master/slave przy wykorzystaniu sieci Genius