Informacje o projekcie:

Klient: Elektrociepłownia
Lokalizacja: Zielona Góra
Tytuł projektu: Sterowanie kotłem parowym typu OR 32 - 3 szt.
Rok realizacji: 1997
Projekt: Dz. Gł. Energetyka
Sterownik: GE Fanuc 90-30, panel Datapanel 240

Cel i zakres projektu:

Do sterowania wykorzystano sterownik serii 90-30 z 4 kasetami rozszerzająymi, procesorem CPU 352 oraz panel operatorskim Datapanel typ 240 z ekranem dotykowym. Układ sterowania podzielony został na dwie części: sterowanie ręczne i układ automatycznej regulacji obrotów wentylatorów, poziomów i ciśnień w tym i walczaka. Pewną nowością dla zakładu było wprowadzenie graficznych paneli operatorskich. Dzięki możliwości umieszczenia na jego ekranie bitmap przedstawiających poszczególne obwody kotła oraz ożywieniu stref sterowania Datapanel spełnia w zasadzie rolę lokalnego komputera. Ekran dotykowy pozwala na szybkie i intuicyjne poruszanie się poszczególnych obwodach regulacyjnych kotła, przyciski symulują zachowaniem sterowanie klasyczne, a alarmy można przedstawiać za pomocą komunikatów tak jak w OIU lub na komputerze. Pewnym utrudnieniem był brak wbudowanych polskich czcionek, ale i z tym problemem programiści potrafili się uporać niezauważalnie dla obsługi. W przyszłości przewidywane jest połączenie wszystkich zmodernizowanych kotłów w jedną sieć komputerową.

Funkcje systemu:

  • Sterowanie pracą 3 kotłów parowych OR 32 z dwoma rusztami, K2, K3 i K4
  • Obsługa blokad, odstawienia i uruchomienia kotłowni itp.
  • Wyświetlanie pomiarów i alarmów
  • Diagnostyka stanu instalacji