Informacje o projekcie:

Klient: Fiat Auto Poland
Lokalizacja: Tychy
Tytuł projektu: Projekt systemu zbierania danych z pras karoserii, konfiguracja i uruchomienie systemu
Rok realizacji: 1996
Projekt: ABIS
Sterownik: Sieć Genius, układ redundancji
Wizualizacja: Komputer VAX

Cel i zakres projektu:

W fabrykach firmy FIAT obowiązuje ścisła kontrola produkcji związana między innymi ze zliczaniem wyprodukowanych podzespołów. Jedną z nielicznych hal, która dotychczas nie posiadała systemu rejestracji produkcji była Tłocznia.

Do zliczania wybrano moduły GENIUS BBD 020. Zadaniem było zaprojektowanie sieci połączeń od prasy do modułów, zaprojektowanie szaf, sieci Genius z redundancją, nadzór nad montażem i uruchomienie. System skład się z 3 szaf, 14 modułów pracujących w układzie rezerwacji po 7 na jednej sieci. Dane zbierane są przez komputer wyposażony w kartę PCIM z dwoma magistralami. Następnie wszystkie wyniki zliczeń przesyłane są drogą satelitarną do centrali we Włoszech. Topologicznie jest to bardzo rozległy system: kable sygnałowe z pras mają długość do kilkudziesięciu metrów, a komputer, który pełni rolę koncentratora odległy jest od szaf o ok. 700 m. Jest to prawdopodobnie najbardziej rozbudowana sieć GENIUS w Polsce i pierwsza tego typu zrealizowana za pośrednictwem firmy ASTOR.

Funkcje systemu:

  • zliczanie ilości wytłoczek
  • diagnostyka stanu instalacji