Klient: ZGH BOLESŁAW
Lokalizacja: Bukowno k. Olkusza
Opis: Projekt i oprogramowanie sterowania piecem indukcyjnym
Data realizacji: 1996
Projekt: Abis s.c.
Sterownik: GE Fanuc 90-30, 1 szt., panel OIU 157
Funkcje systemu:
  • modernizacja sterowania pieców indukcyjnych z układów przekaźnikowych  na PLC
  • przystosowanie do powielenia na kolejne piece (docelowo 4)
  • przygotowanie programu i projektu pod połączenie sterowników w sieć

Opis:

Wymianę sterowania pieców indukcyjnych PIK ZGH Bolesław realizuje etapowo. W marcu 1996 roku oddany został projekt automatyki, połączeń elektrycznych i program sterowania piecem indukcyjnym. Założenia projektu i sterowania uwzględniają wszystkie 4 piece, które w pierwszej fazie sterowane będą przez operatorów poprzez panele operatorskie OIU, a w dalszych planach jest podłączenia ich do jednej stacji operatorskiej InTouch. Konfiguracja sterowników GE Fanuc 90-30 została więc tak zaprojektowana, aby była możliwość rozbudowy systemu o moduł komunikacyjny w przyszłości.