Klient: ZCiP CELULOZA S.A.
Lokalizacja: Świecie
Opis: System sterowania i monitorowania parokondensatu i rekuperacji maszyny papierniczej MP1
Data realizacji: 1995
Modernizacja: 1997
Projekt: Interpap, Autel Łódź
Sterownik: GE Fanuc 90-30, 3 szt. polaczone siecia Genius
Wizualizacja: InTouch,2 stanowiska połaczone siecia Ethernet i Genius ze sterownikiem centralnym. Stacje polaczone protokolem NetDDE pomiedzy soba. System operacyjny MS Windows 3.11, MS Windows 9
Funkcje systemu:
  • sterowanie układem suszenia wstęgi papierniczej
  • sterowanie odzyskiem ciepła z pary
  • obsługa blokad, odstawienia maszyny, pożaru itp.
  • archiwizacja pomiarów i alarmów
  • raportowanie m in. z wykorzystaniem MS Excel
  • diagnostyka stanu instalacji i łączy sieciowych
  • rezerwacja łączy sieciowych i stacji operatorskich
  • instrukcja obsługi w trybie "on-line"

Opis:

Sterowniki zostały połączone w sieć GENIUS za pomocą modułów BEM331, do której podłączono komputer przemysłowy AXIOM z kartą PCIM oraz z zainstalowanym oprogramowaniem InTouch. Jako rezerwową stację operatorską wykorzystano pulpit operatora PANELWARE, który komunikuje się ze sterownikami za pomocą sieci SNP multidrop, niezależnego od sieci GENIUS. Po modernizacji w 1997 główną magistralę komunikacyjną pomiędzy PLC_1 a komputerem zmieniono na Ethernet. Drugi komputer umieszczony w pomieszczeniu odległym o 230 m pozwala na równoległą obserwację maszyny przy pomocy protokołu NetDDE. Do komputerów podłączono 2 drukarki: jedną do wydruku alarmów na hali produkcyjnej, oraz drugą, do wydruków raportów, trendów historycznych i innych danych na żądanie użytkownika. Całość instalacji obejmuje 39 obwodów regulatorów PID, 35 napędów oraz kilkadziesi±t punktów pomiaru temperatury, wilgotności, przepływu.

Dane aplikacji w InTouch'u: 1960 zmiennych, w tym ok. 1600 typu DDE, 200 zmiennych analogowych logowanych, 466 ekranów, 7 topic'ów (kanałów transmisji)