Informacje o projekcie:

Klient: AGH - Katedra Elektrotechniki
Lokalizacja: Kraków
Tytuł projektu: Modernizacja Laboratorium Elektrotechniki
Rok realizacji: 2008

Cel i zakres projektu:

Przedmiotem projektu była modernizacja Laboratorium Elektrotechniki polegająca na zaprojektowaniu i dostawie paneli w ramach poszczególnych stanowisk laboratoryjnych pracowni elektrotechnicznej AGH. Umożliwiło to zastąpienie wielu rozproszonych, tradycyjnych mierników i urządzeń jednym modułem panelowym dla danego stanowiska tzw.panelem.Panele dodatkowo wyposażone zostały w transformatory separujące, wyłączniki stanowiska oraz opcjonalnie w autotransformatory, co wydajnie podniosło bezpieczeństwo obsługi stanowiska. W efekcie bardzo usprawniony został przebieg wykonywanych przez studentów ćwiczeń.

Panele umożliwiają łatwy, szybki montaż i dowolną zmianę usytuowania mierników wraz z ich opisem. Przyrządy pomiarowe mocowane są na szynie DIN T35 przykręconej na kątowych wspornikach. Wskazania przyrządów są widoczne poprzez otwory w łatwo otwieranej lewej części panela. Płyta czołowa panela jest pochylona pod kątem 20°. Kąt nachylenia do podłoża może być dokładnie regulowany za pomocą gwintowanych nóżek, co pozwala eliminować niepożądane odbicia światła. W prawej części ściany czołowej znajduje się płyta odkręcana wyposażona w obrotowy wyłącznik główny, lampkę kontroli zasilania, autotransformator i zaciski do zasilania ćwiczeń. Umożliwia ona dostęp serwisowy do obwodów i części zasilania stanowiska. Pod przyrządami znajdują się sprężynowe zaciski zakresowe z funkcją podłączenia wtyków bananowych i widełkowych. Stosowne zaciski napięciowe wyróżniają się kolorem niebieskim, a prądowe kolorem czerwonym. Pod każdym zaciskiem zakresowym znajduje się gniazdo z odpowiednim dla parametru zakresu bezpiecznikiem rurkowym zakresu co zabezpiecza przyrządy i umożliwia ich szybki ich serwis w przypadku zadziałania zabezpieczeń. Ściana czołowa jest wyposażona w ramki opisowe z przeźroczystą szybką do opisu zamontowanych elementów. Umożliwia to łatwe umieszczenie opisów wykonanych przy pomocy dowolnej drukarki komputerowej. Wszystkie zbędne otwory paneli wynikłe z różnej ich konfiguracji są skutecznie zaślepiane poprzez zaprojektowany system metalowych zaślepek przykręcanych w ich wnętrzu. List z rekomendacją od AGH.

Funkcje systemu:

  • Poprawa bezpieczeństwa i warunków wykonywania przez studentów ćwiczeń wykonywanych w pracowni
  • Łatwy dostęp, możliwość montażu i zmiany położenia przyrządów poprzez otwarcie płyty czołowej
  • Łatwa wymiana i wykonywanie opisów elementów poprzez wydruk na drukarce i umieszczanie w ramach pleksi
  • Elastyczny system metalowych zaślepień do nieużywanych otworów paneli
  • Bezpieczne i ergonomiczne funkcjonowanie pracowni szkoleniowej
Stanowsko na AGH
AGH - Katedra Elektrotechniki