Klient: MPL Kraków- Balice

Lokalizacja: Kraków

Tytuł projektu: Rozbudowa płyty postojowej MPL Kraków-Balice

Rok realizacji: 2010

Sterowniki:   GE IP

Wizualizacja: InTouch


Funkcje systemu:

  Zadaniem opracowanego systemu jest sterowanie i podgląd stanu urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych z drogi startowej, dróg kotłowania oraz płyty postojowej samolotów. 


W skład systemu wchodzą dwa komputery: stacja operatorska oraz stacja podglądu. Stacja operatorska służy do zdalnego sterowania pracą zasuw, monitorowania wskazań czujników, np. poziom wody w zbiornikach retencyjnych i zbiornikach podczyszczalni APWO, a także wprowadzania określonych parametrów pracy systemu.

 Wizualizacja monitorowanych parametrów przedstawiona została w postaci ekranów graficznych, na których znajdują się aktualne mierzone wartości. Stany alarmowe sygnalizowane są operatorom poprzez wysłanie SMS.