Informacje o projekcie:

Klient: HMN Szopienice S.A.
Lokalizacja: Katowice
Tytuł projektu: System kontroli SPC walcarek, raportowanie
Rok realizacji: 2006
Projekt: ABIS, ZELA Szopienice Sp. z o.o.
Sterownik: VersaMax
Wizualizacja: InTouch 9.0, InSQL 9.0 QIAnalyst 4.2

Cel i zakres projektu:

Zadaniem systemu jest gromadzenie i analiza danych SPC z linii walcujących L10 i L38.

System składa się z:

  • Sterowników PLC VersaMax, które odczytują oraz próbkują pomiary technologiczne z linii między innymi: odchyłki grubości z mierników, pomiar długości taśmy za wykorzystaniem enkodera.
  • Serwera DELL, który odczytuje dane ze sterowników za pomocą IO serwera GEHCS i zapisuje je z wysoką rozdzielczością przy użyciu serwera danych InSQL i MSSQL. Dane są przetwarzane i udostępniane oprogramowaniu QI Analyst służącemu do analiz SPC. Serwer umożliwia również zdalny dostęp do danych raportowych przez przeglądarkę internetową.
  • Stacji operatorskich na poszczególnych liniach, które z wykorzystaniem oprogramowania InTouch oraz QI Analyst umożliwiają podgląd danych z procesu oraz tworzenie raportów kontroli SPC.

Funkcje systemu:

  • Kontrola SPC grubości blachy na liniach walujących
  • Gromadzenie i obróbka danych raportowych
  • Udostępnianie raportów przez stronę WWW