Informacje o projekcie:

Klient: NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Gliwice
Tytuł projektu: Obsługa systemu sterowania przenośnikami oraz windą
Rok realizacji: 2005
Projekt: Abis
Sterownik: Simens S7-300

Cel i zakres projektu:

Zrealizowano sterowanie windą towarową z uwzględnieniem możliwości transportowych rolotoków zainstalowanych zarówno wewnątrz windy jak i na poszczególnych kondygnacjach. System zbudowany jest w oparciu o PLC Simens S7-300. Sterownik po otrzymaniu komendy wysłania ładunku i na podstawie zbieranych sygnałów weryfikuje możliwość transportu na zadany poziom. Gdy możliwość transportu istnieje, następuje sterowanie pracą systemu windowego. Na każdym z trzech poziomów pracy platformy zainstalowany jest osobny pulpit sterowniczy służący do sterowania i sygnalizacji pracy układu automatyki. Na każdej kondygnacji znajdują się przenośnik rolkowy na dwa zbiorniki, oraz brama rolowana zabezpieczająca wejście do szybu platformy. Pozycje zbiorników na poszczególnych przenośnikach wyznaczają czujniki fotoelektryczne z lustrem. Każda para czujników rozpoznaje obecność zbiornika i steruje pracą odpowiedniego napędu. O każdym nieprawidłowym zdarzeniu w systemie użytkownik jest informowany poprzez załączenie sygnału dźwiękowego oraz zapalenie się czerwonej lampy na kolumnie sygnalizacyjnej na wybranym poziomie lub na wszystkich poziomach w zależności od typu alarmu. Alarmy podzielono na dwie grupy:

  • Alarmy ogólne – pojawiają się jednocześnie na trzech poziomach, wymagają skasowania na wszystkich kondygnacjach.
  • Alarmy związane z daną kondygnacją – pojawiają się tylko na tym poziomie którego dotyczą, wymagają lokalnego skasowania.

Pojawienie się alarmu powoduje przerwanie automatycznego transportu zbiornika tylko wtedy, gdy ten alarm jest z grupy ogólnej (O) lub jest związany z wykonywanym transportem. Klient otzymał 14 punktową listę możliwych do wystąpienia alamów, ich przyczynami i sposobem ich usunięcia.

Funkcje systemu:

  • zbieranie informacji o pozycji przenośników
  • sterowanie całością systemu windowego
  • alarmownie i obsługa alarmów