Informacje o projekcie:

Klient: Huta Łaziska S.A.
Lokalizacja: Łaziska Górne
Tytuł projektu: Wizualizacja i sterowanie linią kruszenia
Rok realizacji: 2005
Projekt: Abis
Sterownik: GE Fanuc 90-30
Wizualizacja: InTouch 9.0

Cel i zakres projektu:

Linia służy do kruszenia metali produkowanych przez hutę oraz naważanie zadanej ilości materiału dla klienta.

W skład systemu wchodzi wizualizacja z InTouch 9.0 sterownik 90-30 wagi typu WMTP oraz panel operatorski GE Fanuc DataPanel 150. Wagi komunikują się ze stacją wizualizacji za pomocą sieci Modbus dostarczając danych raportowych z naważeń oraz umożliwiając zadawanie wartości wagi do naważenia. Panel operatorski został przewidziany na sytuacje awaryjne, dlatego ma ograniczoną funkcjonalność w porównaniu ze stacją wizualizacyjną na komputerze PC. Linia pracuje w trybie automatycznym, ręcznym oraz remontowym.

Funkcje systemu:

  • Sterowanie pracą linii
  • Kontrola naważania
  • Wizualizacja linii
  • Raportowanie naważeń