Informacje o projekcie:

Klient: CAN-PACK S.A.
Lokalizacja: Rumunia
Tytuł projektu: System sterowania i wizualizacji oczyszczalnią ścieków
Rok realizacji: 2005
Sterownik: SLC 500 Allen-Bradley
Wizualizacja: Panel dotykowy ESA

Cel i zakres projektu:

System monitorowania i sterowania oczyszczalnią ścieków składa się ze sterownika SLC 500 Allen-Bradley oraz panela dotykowego firmy ESA. Komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami odbywa się poprzez port szeregowy RS232 po protokole DF1 Full Duplex. Sterownik wyposażony jest także w port Ethernet za pomocą, którego można komunikować się ze sterownikiem w celu uzyskania danych procesowych do innego systemu wizualizacji.

Funkcje systemu:

  • Kontrola i sterowanie pracy oczyszczalni
  • Alarmowanie w sytuacjach awaryjnych i nietypowych
  • Archiwizowanie informacji o alarmach