Informacje o projekcie:

Klient: Cementownia Chełm S.A.
Lokalizacja: Chełm
Tytuł projektu: System zdalnego sterowania odwodnienia kopalni
Rok realizacji: 2004
Sterownik: VersaMicro
Wizualizacja: InTouch
Łączność: Satel 3AS

Cel i zakres projektu:

System monitoringu składa się z 2 obiektów wodociągowych (pompowni P3 i P4). W każdym z obiektów zainstalowana jest szafa ze sterownikiem, który zbiera sygnały z obiektu oraz realizuje sterowanie.

Komunikacja ze sterownikami odbywa się za pośrednictwem radiomodemów SATEL. Sygnały z wszystkich obiektów są przekazywane do komputera wizualizacji znajdującego się w sterowni na terenie cementowni Chełm.

System wizualizacji zapewnia:

  • kontrolę dostępu na podstawie logowania użytkowników
  • monitoring parametrów pracy pompowni
  • monitoring stanu łączności radiowej z obiektami
  • podgląd na alarmy bieżące i historyczne
  • podgląd trendów wartości historycznych

Funkcje systemu:

  • Monitorowanie parametrów pracy pompowni
  • Sterowanie pracą pompowni
  • Zdalny monitoring