Informacje o projekcie:

Klient: Elektrociepłownia Gorzów S.A.
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
Tytuł projektu: Wizualizacja i sterowanie blokami wymienników cieplnych
Rok realizacji: 2003
Projekt: Abis
Sterownik: GE Fanuc 90-30 (3 szt.)
Wizualizacja: InTouch

Cel i zakres projektu:

System monitorowania i sterowania wymiennikami ciepła w Elektrociepłowni Gorzów S.A. obsługuje trzy bloki: EC1, EC2 i BGP. Zadaniem systemu jest kontrola parametrów sieci ciepłowniczej na poziomie zapewniającym optymalny przekaz ciepła do odbiorców. Istotane jest w nim to aby zsychronizować pracę wszystkich trzech bloków tak, aby w kolektorze wyjściowym parametry zawsze znajdowały się w ustalonych granicach.

System składa się z trzech sterowników GE Fanuc serii 90-30 (CPU374) oraz trzech komputerów klasy PC, odpowiednio po jednym zestawie na każdym bloku. Komunikacja pomiędzy sterownikami i komputerami zrealizowana jest za pomocą sieci Ethernet. Do sterowników podłączone są urządzenia pomiarowe i wykonawcze - zasuwy i pompy cyrkulacyjne.

Wszystkie bloki są ze sobą połączone z zastosowaniem rezerwacji łączy. Odbywa się to poprzez dwie niezależne sieci Ethernet: komputerową i sterownikową. Kontrola poszczególnych bloków jest niezależna, tzn. operator na danym bloku kontroluje tylko swój blok. Ponadto, w szczególnych sytuacjach, z danego bloku osoba o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość przejęcia kontroli nad pozostałymi.

Ponadto system przyłączony jest do informatycznej sieci przemysłowej Elektrowni, za pośrednictwem której zapisuje informacje o swojej pracy (alarmy) na serwerze w bazie danych SQL oraz dodatkowo pobiera wybrane pomiary z innych sterowników, niedostępne bezpośrednio dla sterowników systemu.

Funkcje systemu:

  • Kontrola i sterowanie zespołem wymienników ciepła
  • Alarmowanie w sytuacjach awaryjnych i nietypowych
  • Archiwizowanie informacji o alarmach