Klient: Novocon
Lokalizacja: Zabierzów
Opis: Układ automatycznego cięcia paneli laminowanych
Data realizacji: 2000
Projekt: Abis s.c.
Funkcje systemu:
  • Za pomocą pulpitu operatorskiego zabudowanego na maszynie, operator wprowadza program cięć tj. zdalną ilość i długość paneli. Pulpit operatorski jest to podstawowe urządzenie do wymiany danych między operatorem a układem automatyki.
  • Po uruchomieniu układ automatyki dokonuje pomiaru długości za pomocą kółka pomiarowego i przetwornika obrotowo-impulsowego, obracającego się przy gumowanym walcu dociskowym i samoczynnie rozpoczyna cięcia.
  • Możliwe jest sterowanie ręczne cięciem panela za pomocą przycisków i łączników w szafce sterowniczej. Podstawowym przyrządem pomiarowym wpływającym na dokładność cięcia jest kółko pomiarowe.