Oprogramowanie produkcji

Produkcja przemysłowa bardzo zmieniła się przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Wiąże się to w dużym stopniu ze znacznym zautomatyzowaniem i oprogramowaniem procesów produkcji. Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że pojawiają się także nowe terminy. Obecnie coraz częściej można spotkać się z określeniami: Fabryka 4.0, Industry 4.0 jak i cyfrowy bliźniak. Przemysł 4.0. ma on oznaczać zupełnie nowy etap w przemyśle, jakim są inteligentne fabryki w dużej mierze oparte na zautomatyzowanych procesach i przetwarzaniu danych.

Termin Fabryka/Przemysł 4.0 obejmuje zagadnienia takie jak:

 • cyfrowe modelowanie produktu,

 • cyfrowe modelowanie procesu produkcyjnego,

 • symulację działania,

 • połączenie maszyn w sieć i przesyłanie danych do centrów obróbczych,

 • raportowanie na podstawie bieżących wskaźników,

 • wymianę danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi,

 • diagnostykę błędów dla służb utrzymania ruchu.

Jak wygląda tworzenie projektów z zakresu oprogramowania procesów na liniach produkcyjnych?

Naszym celem jest wprowadzenie w fabrykach zupełnie nowych rozwiązań, które znacznie przyśpieszą procesy produkcyjne, a przy tym zminimalizują błędy, pozwolą na predykcję awarii a co za tym idzie zredukowanie strat. Czwarta rewolucja przemysłowa ma pomóc naszym Klientom wejść na zupełnie inny poziom produkcji. Jednym z zadań, jakie mają do tego doprowadzić, jest realizacja projektów w zakresie tak zwanego virtual commissioning. Proces ten polega na opracowywaniu specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na uruchamianie poszczególnych etapów produkcyjnych online. Oprogramowanie to ma na celu modelowanie i stymulację pracy maszyn, linii produkcyjnych oraz działania czujników bez konieczności przebywania na hali pracowników. Może być stosowane praktycznie w każdej branży przemysłowej.

Jak przebiega proces tworzenia oprogramowania?

Proces tworzenia specjalistycznego oprogramowania musi przebiegać w ścisłej współpracy projektanta mechaniki oraz programistów. W ten sposób powstaje etap koncepcyjny, który później można wdrożyć w liniach produkcyjnych. Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne, dlatego ważną częścią każdego procesu jest przeprowadzenie dokładnych testów sprawdzających działanie programów. Nasz firma realizuje podobne projekty w różnych dziedzinach przemysłu z uwzględnieniem specyfiki każdej linii produkcyjnej.

Monitoring mediów produkcyjnych

Wdrażamy oprogramowanie do monitorowania mediów produkcyjnych: wody, gazu ziemnego, gazów technologicznych, energii elektrycznej. Aplikacje realizujamy zarówno na bazie systemów dedykowanych dla zakładów produkcyjnych, takich jak Aveva Wonderware jak i na podstawie własnego kodu. Nasze aplikacje działają między innymi w przedsiębiorstwach:

 • Valeo

 • Coca-Cola

 • Trend Glass

 • AKWA Nysa

 • ICN Polfa Rzeszów

 • BWI

 • Tameh

 • General Motors

Zobacz nasze przykładowe wdrożenia w zakładce Realizacje.