Coraz częściej w branżach związanych z produkcją przemysłową słyszy się hasła Fabryka 4.0, Industry 4.0 czy ich cyfrowy bliźniak Przemysł 4.0. Słyszymy o czwartej rewolucji przemysłowej, inteligentnej fabryce. Termin Fabryka/Przemysł 4.0 obejmuje zagadnienia takie jak:

  • cyfrowe modelowanie produktu
  • cyfrowe modelowanie procesu produkcyjnego
  • symulację działania
  • połączenie maszyn w sieć i przesyłanie danych do centrów obróbczych
  • raportowanie na podstawie bieżących wskaźników
  • wymianę danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi
  • diagnostykę błędów dla służb utrzymania ruchu.

Realizujemy projekty z obszaru tzw. virtual commissioning. czyli oprogramowania pozwalającego na komputerowe modelowanie i symulację pracy maszyn i linii w wielu dziedzinach przemysłu, zarówno maszynówki i jak automatyki procesowej. Pozwala ono na symulację programów sterowników i robotów, całego oczujnikowania bez fizycznej obecności na warsztacie czy hali produkcyjnej. Dzięki temu projektant mechaniki wspólnie z programistami współpracują na etapie koncepcji i projektowania symulując poszczególne fragmenty instalacji.

Czytaj więcej: Fabryka 4.0 i jej cyfrowy bliźniak Przemysł 4.0

We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa. Dlatego skuteczne zarządzanie produkcją wymaga ciągłego monitorowania ich pracy. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewnia to odpowiedni system MES. 

O skuteczności systemów tej klasy świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 10%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 20%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 5-10% oraz redukcję zapasów o 50%. Aplikacje klasy MES są również nieocenionym narzędziem służącym osiągnięciu World Class Manufacturing. Nie tylko ułatwiają, ale również korygują wdrożenia najlepszych praktyk produkcyjnych poprzez dostarczanie usystematyzowanych i odpowiednio zagregowanych danych pochodzących wprost z linii produkcyjnej.

Czytaj więcej: Zarządzanie produkcją i śledzenie przebiegu procesów (EOM, EPM, MEM)

W działalności opieramy się własnych rozwiązaniach i na produktach amerykańskiej firmy Wonderware. Wonderware System Platform jest zintegrowanym zestawem oprogramowania dla przemysłu, który pozwala na wszechstronną obsługę klienta i usprawnia zarządzanie produkcją. Dzięki naszym produktom informatycznym jest też możliwa współpraca z innymi systemami IT jak ERP, która stanowi ważny krok na drodze rozwoju przedsiębiorstwa oraz optymalizacji realizowanych w nim procesów.

Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu. Jest to również skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych takich jak system MES, jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych. Przez to jest możliwe podniesienie efektywności i wydajności produkcji. Firma Abis systematycznie podąża za rozwojem tych technologii oferując klientom najwyższą jakość produktu i usług. Wdrożenia tych systemów realizujemy stosując metodologię Agile Scrum – zapewniając naszym klientom wyższy poziom gwarancji terminu realizacji i finalnej funkcjonalności.

Czytaj więcej: Komputerowe wspomaganie produkcji - MES

Systemy monitorowania i wspomagania produkcji (w tym system MES) to jedna z dziedzin współczesnej informatyki przemysłowej. W tym zakresie Abis dostarcza klientom najnowsze rozwiązania firmy Wonderware, które cechuje otwartość na rozbudowę, standardy komunikacyjne w środowisku MS Windows, łatwa współpraca z różnymi urządzeniami produkcyjnymi. Realizujemy również wdrożenia z zastosowaniem KEP Serwera, ułatwiającego komunikację pomiędzy sterownikami różnych producentów a systemami klasy SCADA/MES

Czytaj więcej: Monitorowanie i wspomaganie produkcji za pomocą systemów MES – przemysłowe bazy danych