Oprogramowanie produkcji

Produkcja przemysłowa bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Wiąże się to w dużym stopniu ze znacznym zautomatyzowaniem i oprogramowaniem produkcji. Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że pojawiają się także nowe terminy. Obecnie coraz częściej można spotkać się z określeniami: Fabryka 4.0, Industry 4.0, jak i cyfrowy bliźniak. Koncepcja Przemysłu 4.0. oznacza zupełnie nowy etap w przemyśle, jakim są inteligentne fabryki w dużej mierze oparte na zautomatyzowanych procesach i przetwarzaniu danych.

Termin Przemysł 4.0 obejmuje zagadnienia takie jak:

 • cyfrowe modelowanie produktu,

 • cyfrowe modelowanie procesu produkcyjnego,

 • symulację działania,

 • połączenie maszyn w sieć i przesyłanie danych do centrów obróbczych,

 • raportowanie na podstawie bieżących wskaźników,

 • wymianę danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi,

 • diagnostykę błędów dla służb utrzymania ruchu.

Inną nowoczesną koncepcją wykorzystywaną w przemyśle jest technologia cyfrowych bliźniaków, dzięki której można przeprowadzać symulacje działań bez potrzeby korzystania z fizycznych obiektów i systemów.

Co warto wiedzieć o Przemyśle 4.0?

Koncepcja Przemysłu 4.0 pewnie wkracza w każdy aspekt naszego życia. Choć może się wydawać, że nie dotyczy ona wszystkich, proces wymiany informacji, przepływ danych pomiędzy ludźmi, maszynami i systemami oraz analizowanie ich w czasie rzeczywistym odbywa się w każdym zakładzie przemysłowym. Wyzwania nowoczesnej produkcji na dużą skalę wymagają nawiązania współpracy ekspertów z dziedziny informatyki, automatyki przemysłowej i bezpieczeństwa. Warto jednak podjąć trud zmodernizowania i stworzenia spójnego systemu w firmie, ponieważ zarówno w naszej opinii, jak i innych specjalistów zajmujących się informatyką przemysłową, Przemysł 4.0 stanowi klucz do sukcesu przedsiębiorstwa w XXI wieku.

Korzystając z usług naszej firmy, mogą Państwo zastosować koncepcję przemysłu 4.0 do usprawnienia i zautomatyzowania procesów produkcji we własnym zakładzie. Przygotujemy projekt dopasowany do potrzeb, aby przechowywanie i analizowanie nawet ogromnych ilości danych stało się użyteczne, zwiększyło produktywność i obniżyło koszty firmy. Oferujemy pełne wsparcie naszych specjalistów, dzięki któremu interakcje między poszczególnymi uczestnikami i elementami systemu będą sterowane oraz nadzorowane w czasie rzeczywistym, a więc w najważniejszym z punktu widzenia zarządzania produkcją.

Jak wygląda tworzenie projektów z zakresu oprogramowania procesów na liniach produkcyjnych?

Naszym celem jest wprowadzenie w fabrykach zupełnie nowych rozwiązań, które znacznie przyśpieszą procesy produkcyjne, a przy tym zminimalizują błędy, pozwolą na predykcję awarii, a co za tym idzie zredukowanie strat. Czwarta rewolucja przemysłowa ma pomóc naszym Klientom wejść na zupełnie inny poziom produkcji. Jednym z zadań, jakie mają do tego doprowadzić, jest realizacja projektów w zakresie tak zwanego virtual commissioning. Proces ten polega na opracowywaniu specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na uruchamianie poszczególnych etapów produkcyjnych online. Oprogramowanie to ma na celu modelowanie i stymulację pracy maszyn, linii produkcyjnych oraz działania czujników bez konieczności przebywania pracowników na hali. Oprogramowanie zarządzania produkcją może być stosowane praktycznie w każdej branży przemysłowej.

Jak przebiega proces tworzenia oprogramowania?

Proces tworzenia specjalistycznego oprogramowania musi przebiegać w ścisłej współpracy projektanta mechaniki oraz programistów. W ten sposób powstaje etap koncepcyjny, który później można wdrożyć w liniach produkcyjnych. Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne, dlatego ważną częścią każdego procesu jest przeprowadzenie dokładnych testów sprawdzających działanie programów. Nasz firma realizuje podobne projekty w różnych dziedzinach przemysłu z uwzględnieniem specyfiki każdej linii produkcyjnej.

Monitoring mediów produkcyjnych

Wdrażamy oprogramowanie do monitorowania mediów produkcyjnych: wody, gazu ziemnego, gazów technologicznych, energii elektrycznej. Aplikacje realizujemy zarówno na bazie systemów przeznaczonych dla zakładów produkcyjnych, takich jak Aveva Wonderware, jak i na podstawie własnego kodu. Nasze aplikacje działają między innymi w przedsiębiorstwach:

 • Valeo,

 • Coca-Cola,

 • Trend Glass,

 • AKWA Nysa,

 • ICN Polfa Rzeszów,

 • BWI,

 • Tameh,

 • General Motors.