Produkcja przemysłowa bardzo zmieniła się przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Wiąże się to w dużym stopniu ze znacznym zautomatyzowaniem i oprogramowaniem procesów produkcji. Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że pojawiają się także nowe terminy. Obecnie coraz częściej można spotkać się z określeniami: Fabryka 4.0, Industry 4.0 jak i cyfrowy bliźniak. Przemysł 4.0. ma on oznaczać  zupełnie nowy etap w przemyśle, jakim są inteligentne fabryki w dużej mierze oparte na zautomatyzowanych procesach i przetwarzaniu danych.

Jak wygląda tworzenie projektów z zakresu oprogramowania procesów na liniach produkcyjnych?

Naszym celem jest wprowadzenie w fabrykach zupełnie nowych rozwiązań, które znacznie przyśpieszą procesy produkcyjne, a przy tym zminimalizują błędy, pozwolą na predykcję awarii a co za tym idzie zredukowanie strat. Czwarta rewolucja przemysłowa ma pomóc naszym Klientom wejść na zupełnie inny poziom produkcji. Jednym z zadań, jakie mają do tego doprowadzić, jest realizacja projektów w zakresie tak zwanego virtual commissioning. Proces ten polega na opracowywaniu specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na uruchamianie poszczególnych etapów produkcyjnych online. Oprogramowanie to ma na celu modelowanie i stymulację pracy maszyn, linii produkcyjnych oraz działania czujników bez konieczności przebywania na hali pracowników. Może być stosowane praktycznie w każdej branży przemysłowej.

Jak przebiega proces tworzenia oprogramowania?

Proces tworzenia specjalistycznego oprogramowania musi przebiegać w ścisłej współpracy projektanta mechaniki oraz programistów. W ten sposób powstaje etap koncepcyjny, który później można wdrożyć w liniach produkcyjnych. Wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne, dlatego ważną częścią każdego procesu jest przeprowadzenie dokładnych testów sprawdzających działanie programów. Nasz firma realizuje podobne projekty w różnych dziedzinach przemysłu z uwzględnieniem specyfiki każdej linii produkcyjnej.

Coraz częściej w branżach związanych z produkcją przemysłową słyszy się hasła Fabryka 4.0, Industry 4.0 czy ich cyfrowy bliźniak Przemysł 4.0. Słyszymy o czwartej rewolucji przemysłowej, inteligentnej fabryce. Termin Fabryka/Przemysł 4.0 obejmuje zagadnienia takie jak:

 • cyfrowe modelowanie produktu
 • cyfrowe modelowanie procesu produkcyjnego
 • symulację działania
 • połączenie maszyn w sieć i przesyłanie danych do centrów obróbczych
 • raportowanie na podstawie bieżących wskaźników
 • wymianę danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi
 • diagnostykę błędów dla służb utrzymania ruchu.

Realizujemy projekty z obszaru tzw. virtual commissioning. czyli oprogramowania pozwalającego na komputerowe modelowanie i symulację pracy maszyn i linii w wielu dziedzinach przemysłu, zarówno maszynówki i jak automatyki procesowej. Pozwala ono na symulację programów sterowników i robotów, całego oczujnikowania bez fizycznej obecności na warsztacie czy hali produkcyjnej. Dzięki temu projektant mechaniki wspólnie z programistami współpracują na etapie koncepcji i projektowania symulując poszczególne fragmenty instalacji.

Czytaj więcej: Fabryka 4.0 i jej cyfrowy bliźniak Przemysł 4.0

Zarządzenie produkcją to podstawa efektywnej pracy każdego zakładu produkcyjnego. Monitoring poszczególnych etapów pozwala na szybkie wychwycenie i wyeliminowanie błędów. Współpraca z wieloma firmami z różnych branż pokazała nam,  że ważną rolę odgrywa ciągła kontrola stanu urządzeń i przygotowanie oprogramowania do zarządzania produkcją (EOM, EPM, MEM). Maszyny, agregaty oraz linie produkcyjne są środkami wytwarzania produktów, bez których realizacja całego procesu nie byłaby możliwa. Dlatego skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi wymaga nadzorowania i monitorowania ich pracy. Zebrane informacje muszą wiarygodnie odzwierciedlać aktualny stan sprzętu. W tym celu należy zastosować odpowiednie oprogramowanie MES i MOM.

Korzyści płynące z  poprawnego zarządzania systemami produkcyjnymi

Nasza firma specjalizuje się we wdrażaniu aplikacji typu MES, dzięki którym zarządzanie procesami produkcyjnymi przynosi wiele korzyści. Mogą o tym świadczyć opinie, jakie przekazują nam przedsiębiorstwa po wprowadzonych zmianach. Statystyki pokazały, że poszczególne działy lepiej funkcjonują. Dodatkowo system przekazywania istotnych informacji jest płynny, co wspomaga pracę całego zakładu. Zgodnie z przekazanymi statystykami poszczególne wskaźniki wyglądały następująco:

 • redukcja odpadów o 10%,
 • skrócenie czasu cyklu produkcji o 20%,
 • poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%,
 • zwiększenie wydajności fabryki o 5-10%,
 • redukcję zapasów o 50%.

Aplikacje klasy MES są również nieocenionym narzędziem służącym osiągnięciu World Class Manufacturing. Nie tylko ułatwiają, ale również korygują wdrożenia najlepszych praktyk produkcyjnych poprzez dostarczanie usystematyzowanych danych pochodzących wprost z linii produkcyjnej.

Produkty firmy Wonderware

Pomagając naszym Klientom skutecznie zarządzać produkcją, korzystamy z najlepszego oprogramowania, które idealnie sprawdzi się do  śledzenia pracy parku maszynowego. Są to wysokiej klasy produkty firmy AVEVA/Wonderware. Obecnie stosujemy najważniejsze programy, które pozwalają na maksymalny stopień monitorowania oraz zbierania informacji. Są to:

 1. Equipment Operations Module (EOM) ułatwia tworzenie aplikacji przemysłowych kiedy klienci potrzebują nałożyć zasady produkowania wg ustalonej procedury, zautomatyzować zbieranie danych o partiach produkcyjnych, zmniejszyć koszty produkcji przez podniesienie wydajność obsługi maszyn, a także obniżyć koszty związane z przygotowaniem danych do produkcji dla systemów ERP i finansowo-księgowych.
 2. Moduł do śledzenia wydajności maszyn Equipment Performance Module (EPM) umożliwia poprawę zyskowności firm produkcyjnych. Wspomaga podejmowane przez służby utrzymania ruchu działania dostarcza szczegółowych danych o produkcji, dostępności sprzętu oraz przyczynach ewentualnego obniżenia tej dostępności. Moduł umożliwia także przedsiębiorstwom bieżące wizualizowanie i analizowanie działań, przyspieszając tym samym zwrot zainwestowanego kapitału.
 3. Aplikacje zbudowane przy pomocy Manufacturing Execution Module (MEM) umożliwiają natomiast efektywną analizę wydajności procesu technologicznego i pomagają zidentyfikować kluczowe wskaźniki wydajności i jakości. Zastosowanie tego modułu jako systemu śledzenia produkcji pozwoliło producentom, zarówno w Polsce jak i na świecie rozwiązać wiele istotnych problemów, przekładając się na poprawę jakości oferowanych produktów, wzrost opłacalności oraz satysfakcję klientów.

W jakich branżach sprawdzą stosowane systemy?

Realizujemy projekty w wielu branżach, dlatego pracujemy z systemami, które sprawdzą się w zakładach o różnym profilu działalności. Systemy MES sprawdzą się w wielu dziedzinach: od hutnictwa, przez wyroby AGD, przemysł samochodowy, farmaceutyczny, lakierniczy, chemiczny i spożywczy. Użycie oprogramowania najwyższej klasy pozwala nam wspomóc realizację następujących zadań:

 • modelowanie procesu produkcyjnego – marszruty,
 • modelowanie procesu produkcyjnego – receptury,
 • harmonogramowanie zadań dla linii produkcyjnej,
 • wydawanie dyspozycji,
 • nadzorowanie procedur i obsługa napraw itp.,
 • aktualizacja stanów magazynów części, półproduktów, produktów finalnych,
 • planowanie czasu wykonania zleceń,
 • harmonogramowanie planowych remontów,
 • śledzenie produkcji w toku,
 • przypisanie całej historii produkcji produktowi finalnemu,
 • wydruki metek w tym jakości,
 • akwizycja danych z procesu,
 • wymiana danych ze sterownikami i systemami wizualizacji,
 • generowanie automatycznych raportów,
 • podsumowania i rozliczenia kosztów,
 • koordynacja przepływu informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi,
 • wymiana danych z systemami klasy MRP,
 • możliwość wprowadzania danych automatycznie i ręcznie.

Doskonała znajomość systemów firmy Wonderware pozwoliło nam wdrożyć oprogramowanie w wielu zakładach, dzięki czemu zarządzenie produkcją okazało się skuteczniejsze. Do takich projektów należy przede wszystkim oddanie do eksploatacji 15 stacji  InTrack'a w AMICA Wronki już w 2002 roku. Całość została przygotowana i dokładnie opracowana przez nasz wykwalifikowany personel. W 2006 roku na bazie najnowszego oprogramowania Wonderware wdrożyliśmy w firmie Herkules projekt klasy MES dla 50 stacji do monitoringu zdarzeń i zbierania danych z produkcji oraz dystrybucji zleceń. Jeśli są Państwo zainteresowani wprowadzeniem skutecznych zmian w swojej firmie, serdecznie zapraszamy do współpracy. Chętnie przedstawimy korzyści, jakie zapewni Państwa firmie zastosowanie nowoczesnych systemów zarządzania produkcją.

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na wysoki stopień automatyzacji produkcji i sprawiają, że firmy działają sprawniej oraz stają się konkurencyjne. Naszym celem jest udzielenie pomocy Klientom w dążeniu do szybkiego rozwoju. Pomaga w tym automatyzacja procesów produkcji oraz zastosowanie nowoczesnych aplikacji. Naszą ofertę oparliśmy na samodzielnie opracowanych rozwiązaniach informatycznych oraz produktach amerykańskiej firmy Aveva/Wonderware. Są to wysokiej klasy systemy ( w tym także systemy MES wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Pozwalają one na wszechstronną obsługę Klienta i usprawnienie zarządzania produkcją. Dzięki naszym produktom informatycznym jest też możliwa współpraca z innymi systemami IT jak ERP, która stanowi ważny krok na drodze rozwoju przedsiębiorstwa oraz optymalizacji realizowanych w nim procesów.

Raportowanie i prezentowanie danych

Zarządzenie produkcją opiera się w głównej mierze na analizie dostarczonych przez system informacji. Tworzenie raportów w elastycznej formie pozwala ocenić stan produkcji. Daje także możliwość oszacowania, jakie korzyści finansowe płyną z konkretnych inwestycji. Celem systemów komputerowych takich jak system MES, jest również znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych. W ten prosty i szybki sposób można zebrać najpotrzebniejsze informacje, które pozwolą podnieść wydajność wszystkich etapów produkcyjnych. Nasza firma to zespół doświadczonych specjalistów, którzy cały czas podążają za nowikami technicznymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować najwyższą jakość produktów i usług. Wdrożenia tych systemów realizujemy stosując metodologię Agile Scrum – zapewniając naszym klientom wyższy poziom gwarancji terminu realizacji i finalnej funkcjonalności.

Rozbudowana oferta

Kładziemy nacisk na opracowanie szerokiej oferty, co pozwoli nam wspomóc produkcję i działalność Klientów z wielu różnych branż. Obecnie możemy Państwu zaproponować wdrożenie następujących systemów:

ABIS jest autoryzowanym integratorem produktów firmy Aveva/Wonderware. Nasi pracownicy uczestniczyli w kursach: InToucha, Historiana, IAS, EPM, InBatcha oraz innych programów współpracujących z produktami z zestawu Wonderware System Platform oraz w kursach Microsoftu związanych z bazami danych MSSQL Server i zarządzaniem MS Windows. Jesteśmy także pierwszą w Polsce spółką, która wdrożyła pakiet QI Analyst i DT Analysta.

W swojej wieloletniej działalności korzystamy z produktów najlepszych firm, co pozwala nam zachować najwyższą jakość realizowanych usług. Dlatego zdecydowaliśmy się na stosowanie oprogramowania firmy Aveva/Wonderware, która już od wielu lat zajmuje pozycję lidera wśród producentów oprogramowania MES i MOM (Manufacturing Execution System oraz Manufacturing Operation Management). Naszym zadaniem jest wprowadzenie wszystkich narzędzi i dostosowanie ich do profilu działalności Klienta. Realizujemy również wdrożenia z zastosowaniem KEP Serwera, ułatwiającego komunikację pomiędzy sterownikami różnych producentów a systemami klasy SCADA/MES.

Czym są systemy Manufacturing Execution System oraz  Manufacturing Operation Management?

Aplikacje MES i MOM to obecnie jedne z najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania produkcją Każdy element oprogramowania ma za zadanie kontrolować wydajność poszczególnych procesów oraz ustalać kolejność wykonywanych czynności. W ten sposób ma zostać zapewniony najwyższy wskaźnik OEE (redukcja kosztów produkcji). Wszystkie produkty Wonderware można w łatwy sposób dopasować do firm naszych Klientów, ponieważ są to aplikacje otwarte na rozbudowę. Pozwalają na zachowanie standardów komunikacyjnych w środowisku MS Windows oraz opracowanie łatwych zasad współpracy z różnymi urządzeniami produkcyjnymi. 

Czym się zajmujemy?

Jednym z podstawowych elementów naszej działalności jest kompleksowe wdrażanie wszystkich elementów, jakie pozwalają na efektywne zarządzanie poszczególnymi systemami produkcyjnymi tak, by tworzyły one spójną całość. Pomaga nam w tym doskonała znajomość oprogramowania oraz umiejętność dopasowania go do profilu zleceniodawcy. Każdą realizację poprzedza przeprowadzenie dokładnego wywiadu, który pomoże ustalić, co w danej firmie ma najważniejsze znaczenie. Oferujemy naszym Klientom: 

 • wizualizację ciągów technologicznych i maszyn SCADA,
 • akwizycję i raportowanie oparte na powszechnie stosowanych bazach danych,
 • wdrożenie przemysłowych baz danych (Historian),
 • analizy wydajności, jakości pracy parku maszynowego, optymalizacje,
 • zarządzanie zleceniami produkcyjnymi klasy MES,
 • dostarczanie i przedstawianie danych w sieci intranet/internet,
 • systemy kontroli jakości i statystycznej obróbki danych SPC,
 • rozwiązanie kwestii rozliczania mediów.

Szeroki wybór programów pozwala na dobór najlepszego rozwiązania do różnej wielkości systemów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. Wspólnie ustalimy, jak ma przebiegać nasza współpraca oraz jakie systemy sprawdzą się w przypadku konkretnej linii produkcyjnej.