RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ABIS Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Kamienna 17, 30-199 Rząska.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa, w drodze e-mail, pytanie oraz w celu załatwienia przekazanej przez Państwa sprawy.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych we wskazanych wyżej celach będą pracownicy i współpracownicy ABIS.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu określonym wyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy oraz w celach prowadzenia spraw kontraktowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w zakresie załatwienia przez ABIS Państwa sprawy.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod adresem info@abis.krakow.pl.