Oprogramowanie zarządzania produkcją

Zarządzenie produkcją to podstawa efektywnej pracy każdego zakładu produkcyjnego. Monitoring poszczególnych etapów pozwala na szybkie wychwycenie i wyeliminowanie błędów. Współpraca z wieloma firmami z różnych branż pokazała nam,  że ważną rolę odgrywa ciągła kontrola stanu urządzeń i przygotowanie oprogramowania do zarządzania produkcją (EOM, EPM, MEM). Maszyny, agregaty oraz linie produkcyjne są środkami wytwarzania produktów, bez których realizacja całego procesu nie byłaby możliwa. Dlatego skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi wymaga nadzorowania i monitorowania ich pracy. Zebrane informacje muszą wiarygodnie odzwierciedlać aktualny stan sprzętu. W tym celu należy zastosować odpowiednie oprogramowanie MES i MOM.

Korzyści płynące z  poprawnego zarządzania systemami produkcyjnymi

Nasza firma specjalizuje się we wdrażaniu aplikacji do zarządzania produkcją typu MES, dzięki którym zarządzanie procesami produkcyjnymi przynosi wiele korzyści. Mogą o tym świadczyć opinie, jakie przekazują nam przedsiębiorstwa po wprowadzonych zmianach. Statystyki pokazały, że poszczególne działy lepiej funkcjonują. Dodatkowo system przekazywania istotnych informacji jest płynny, co wspomaga pracę całego zakładu. Zgodnie z przekazanymi statystykami poszczególne wskaźniki wyglądały następująco:

 • redukcja odpadów o 10%,
 • skrócenie czasu cyklu produkcji o 20%,
 • poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%,
 • zwiększenie wydajności fabryki o 5-10%,
 • redukcja zapasów o 50%.

Oprogramowanie klasy MES jest również nieocenionym narzędziem służącym osiągnięciu World Class Manufacturing. Nie tylko ułatwia, ale również koryguje wdrożenie najlepszych praktyk produkcyjnych poprzez dostarczanie usystematyzowanych danych pochodzących wprost z linii produkcyjnej.

Produkty firmy Wonderware

Pomagając naszym Klientom skutecznie zarządzać produkcją, korzystamy z najlepszego oprogramowania, które idealnie sprawdzi się do śledzenia pracy parku maszynowego. Są to wysokiej klasy produkty firmy AVEVA/Wonderware. Obecnie stosujemy najważniejsze programy, które pozwalają na maksymalny stopień monitorowania oraz zbierania informacji. Są to:

 • Equipment Operations Module (EOM) ułatwia tworzenie aplikacji przemysłowych, kiedy Klienci potrzebują nałożyć zasady produkowania wg ustalonej procedury, zautomatyzować zbieranie danych o partiach produkcyjnych, zmniejszyć koszty produkcji przez podniesienie wydajności obsługi maszyn, a także obniżyć koszty związane z przygotowaniem danych do produkcji dla systemów ERP i finansowo-księgowych.
 • Moduł do śledzenia wydajności maszyn Equipment Performance Module (EPM) umożliwia poprawę zyskowności firm produkcyjnych. Wspomaga działania podejmowane przez służby utrzymania ruchu, dostarcza szczegółowych danych o produkcji, dostępności sprzętu oraz przyczynach ewentualnego obniżenia tej dostępności. Moduł umożliwia także przedsiębiorstwom bieżące wizualizowanie i analizowanie działań, przyspieszając tym samym zwrot zainwestowanego kapitału.
 • Aplikacje zbudowane przy pomocy Manufacturing Execution Module (MEM) umożliwiają natomiast efektywną analizę wydajności procesu technologicznego i pomagają zidentyfikować kluczowe wskaźniki wydajności i jakości. Zastosowanie tego modułu jako systemu śledzenia produkcji pozwoliło producentom, zarówno w Polsce, jak i na świecie rozwiązać wiele istotnych problemów, przekładając się na poprawę jakości oferowanych produktów, wzrost opłacalności oraz satysfakcję Klientów.

W jakich branżach sprawdzą się stosowane systemy?

Realizujemy projekty w wielu branżach, dlatego pracujemy z systemami, które sprawdzą się w zakładach o różnym profilu działalności. Systemy zarządzania procesami produkcyjnymi sprawdzą się w wielu dziedzinach: od hutnictwa, przez wyroby AGD, przemysł samochodowy, farmaceutyczny, lakierniczy, chemiczny i spożywczy. Użycie oprogramowania najwyższej klasy pozwala nam wspomóc realizację następujących zadań:

 • modelowanie procesu produkcyjnego – marszruty,
 • modelowanie procesu produkcyjnego – receptury,
 • harmonogramowanie zadań dla linii produkcyjnej,
 • wydawanie dyspozycji,
 • nadzorowanie procedur i obsługa napraw itp.,
 • aktualizacja stanów magazynów części, półproduktów, produktów finalnych,
 • planowanie czasu wykonania zleceń,
 • harmonogramowanie planowych remontów,
 • śledzenie produkcji w toku,
 • przypisanie całej historii produkcji produktowi finalnemu,
 • wydruki metek w tym jakości,
 • akwizycja danych z procesu,
 • wymiana danych ze sterownikami i systemami wizualizacji,
 • generowanie automatycznych raportów,
 • podsumowania i rozliczenia kosztów,
 • koordynacja przepływu informacji pomiędzy różnymi systemami informatycznymi,
 • wymiana danych z systemami klasy MRP,
 • możliwość wprowadzania danych automatycznie i ręcznie.

Doskonała znajomość systemów firmy Wonderware pozwoliła nam wdrożyć oprogramowanie w wielu zakładach, dzięki czemu zarządzenie produkcją okazało się skuteczniejsze. Do takich projektów należy przede wszystkim oddanie do eksploatacji 15 stacji  InTrack'a w AMICA Wronki już w 2002 roku. Całość została przygotowana i dokładnie opracowana przez nasz wykwalifikowany personel. W 2006 roku na bazie najnowszego oprogramowania Wonderware wdrożyliśmy w firmie Herkules projekt klasy MES dla 50 stacji do monitoringu zdarzeń i zbierania danych z produkcji oraz dystrybucji zleceń. Jeśli są Państwo zainteresowani wprowadzeniem skutecznych zmian w swojej firmie, serdecznie zapraszamy do współpracy. Chętnie przedstawimy korzyści, jakie zapewni Państwa firmie zastosowanie nowoczesnych systemów zarządzania produkcją.