wirtualne uruchomienie

Wirtualne uruchomienie

We współczesnym świecie rosną wymagania dotyczące skrócenia czasu wdrażanego projektu oraz podnoszenia wydajności procesów poprzez wcześniejsze testowanie i kontrolowanie ich skuteczności. W przemyśle wytwórczym procesy testowania oprogramowania w postaci wirtualnego uruchamiania produkcji są szczególnie niezbędne. W zakładach produkcyjnych wykorzystuje się skomplikowane maszyny sterowane przez złożone oprogramowanie. Możliwość sprawdzenia pracy oprogramowania i urządzeń w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości okazuje się niezwykle cenna, gdyż pozwala uniknąć wielu poważnych i kosztownych błędów. Wykonywane przez nas wirtualne uruchomienie środowiska produkcyjnego jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw produkcyjnych.

Cyfrowy bliźniak, wirtualne uruchomienie

Opracowanie kompleksowego planu nowoczesnych linii technologicznych pomaga znacznie usprawnić cały proces produkcyjny, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie opracowania pełnego planu linii produkcyjnej. Podpowiadamy, jak szybko i sprawnie wdrożyć systemy i rozpocząć produkcję przenosząc proces projektowania na wyższy poziom. Proponujemy wykonanie cyfrowego bliźniaka a w kolejnym kroku – wirtualny rozruch. To jedyny sposób, by zobaczyć, jak linia produkcyjna będzie działać w procesie zanim faktycznie trafi do hali produkcyjnej. Interaktywna wizualizacja 3D pozwala na wprowadzenie wielu zmiennych, które wpływają na jakość całego procesu produkcyjnego. Jest to także sposób na przeprowadzenie testów bez ryzyka uszkodzenia maszyn lub narażenia pracowników na uszczerbek na zdrowiu ponieważ programowanie sekwencji procesu produkcji odbywa się w wirtualnym środowisku.

Robotyzacja odbioru produktu

Na czym polega proces wirtualnego uruchomienia procesu produkcyjnego?

W jaki sposób wirtualne uruchomienie pomaga we wdrożeniu nowej technologii? Proces ten pozwala przeprowadzić symulację wdrażanych rozwiązań w wirtualnej maszynie modelowej, realizowany jest przed wprowadzeniem systemu w życie i umożliwia odwzorowanie istniejącego projektu w wirtualnym środowisku. Koncept jest sprawdzany w praktyce pod kątem wydajności, niezawodności i skuteczności. W ten sposób mogą być przeprowadzane różnorodne symulacje, więc można przetestować instalację na wiele sposobów. Maszyna wirtualna imituje realne środowisko pracy, dzięki czemu podczas testowania oprogramowania można usunąć wszelkie błędy i niedociągnięcia a także wady konstrukcyjne, zanim jeszcze zostaną one wprowadzone w życie. Dzięki temu można zoptymalizować produkcję, gdyż wszystkie zamawiane komponenty są sprawdzone. Pozwala to uniknąć zbędnych przestojów w przyszłej pracy w realnej rzeczywistości.

wirtualne uruchomienie

Wirtualne uruchamianie WINMOD

Projektowanie linii produkcyjnych to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania. Pomaga w tym zastosowanie wirtualnego uruchamiania WINMOD. Interaktywna wizualizacja 3D pozwala na wprowadzenie wielu zmiennych, które wpływają na jakość całego procesu produkcyjnego. Jest to także sposób na przeprowadzenie trudnych testów bez ryzyka uszkodzenia maszyn lub narażenia pracowników na uszczerbek na zdrowiu. Rozruch maszyn zwykle zajmuje 15 – 20% czasu całości projektu, z czego duża część przeznaczona jest na naprawianie błędów.

oferta_wirtualne

Projektowanie na najwyższym poziomie

Mamy możliwość rozwiązania większości problemów na najwcześniejszym etapie, czyli na etapie projektowania i tworzenia maszyn oraz oprogramowania. Wirtualny rozruch oraz wcześniejsze symulacje pozwalają nam przetestować oprogramowanie tak, by maksymalnie skrócić czas potrzebny na uruchamianie docelowej lokalizacji. W trakcie opracowania pełnego planu nowych metod wytwarzania produktów cały czas współpracujemy z użytkownikiem, co pozwala na dostosowanie ciągów technologicznych do zakładanych potrzeb i oczekiwań.

oferta wirtualne

Dlaczego wirtualny rozruch jest tak istotny?

Wirtualne uruchomienie środowiska produkcyjnego pozwala na symulację uruchomienia maszyn, umożliwia wcześniejszą ocenę pracy systemu i przetestowanie go w różnych hipotetycznych okolicznościach. Co ważne, cały proces wdrażania nowych rozwiązań od etapu planowania do wirtualnego uruchomienia może przebiegać równolegle z istniejącą produkcją, nie powodując przy tym żadnych przestojów czy opóźnień. Jest to jedyny sposób na sprawne przetestowanie kodu oprogramowania przed fizycznym montażem i istalacją. To również doskonała metoda, aby pozbyć się ograniczeń lokalizacyjnych i terminowych. Szacuje się, że wirtualne uruchomienie środowiska produkcyjnego skraca czas projektowania nawet o 30%!

oferta wirtualne 3d

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa

Wirtualne uruchomienie wpisuje się w szerszą koncepcję cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w kierunku nowoczesnego przemysłu. W tym zakresie oferujemy usługi polegające na opracowaniu harmonogramów, usługi doradcze związane z transformacją oraz dostawę maszyn, urządzeń i oprogramowania koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji:

  • dostawa robotów przemysłowych i automatycznych linii produkcyjnych,
  • Big Data oraz działania związane z analizą danych,
  • Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT),
  • integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT), tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
  • cyberbezpieczeństwo,
  • chmura obliczeniowa,
  • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość.
informatyzacja produkcji

Co warto wiedzieć o Przemyśle 4.0?

Koncepcja Przemysł 4.0 w naturalny sposób wkracza do fabryk. Proces wymiany informacji, przepływ danych pomiędzy ludźmi, maszynami i systemami oraz analizowanie ich w czasie rzeczywistym odbywa się w każdym zakładzie przemysłowym. Wyzwania nowoczesnej produkcji na dużą skalę wymagają nawiązania współpracy ekspertów z dziedziny informatyki, automatyki przemysłowej i bezpieczeństwa. Warto jednak podjąć trud zmodernizowania i stworzenia spójnego systemu w firmie, ponieważ zarówno w naszej opinii, jak i innych specjalistów zajmujących się informatyką przemysłową, Przemysł 4.0 stanowi klucz do sukcesu przedsiębiorstwa w XXI wieku.

Korzystając z usług naszej firmy, mogą Państwo zastosować koncepcję Przemysłu 4.0 do usprawnienia i zautomatyzowania procesów produkcji we własnym zakładzie. Przygotujemy projekt dopasowany do potrzeb, aby przechowywanie i analizowanie nawet ogromnych ilości danych stało się użyteczne, zwiększyło produktywność i obniżyło koszty firmy. Oferujemy pełne wsparcie naszych specjalistów, dzięki któremu interakcje między poszczególnymi uczestnikami i elementami systemu będą sterowane oraz nadzorowane w czasie rzeczywistym, co jest ważne z punktu widzenia zarządzania produkcją.

automatyzacja produkcji

Jak wygląda tworzenie projektów
z zakresu oprogramowania procesów na liniach produkcyjnych?

Naszym celem jest wprowadzenie w fabrykach zupełnie nowych rozwiązań, które znacznie przyśpieszą procesy produkcyjne, a przy tym zminimalizują błędy, pozwolą na przewidzenie awarii, a co za tym idzie zredukowanie strat. Czwarta rewolucja przemysłowa ma pomóc naszym Klientom wejść na kolejny poziom produkcji. Jednym z zadań, jakie mają do tego doprowadzić, jest realizacja projektów w zakresie tak zwanego virtual commissioning. Proces ten polega na opracowywaniu specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na uruchamianie poszczególnych etapów produkcyjnych online. Oprogramowanie to ma na celu modelowanie i stymulację pracy maszyn, linii produkcyjnych oraz działania czujników bez konieczności przebywania pracowników na hali. Oprogramowanie zarządzania produkcją może być stosowane praktycznie w każdej branży przemysłowej.

Czym jest wskaźnik OEE

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa

Konstruowanie robotów przemysłowych i automatycznych linii produkcyjnych
Big Data oraz działania związane z analizą danych
Przemysłowy Internet Rzeczy
Tworzenie systemów cyber-fizycznych
Integracja technologii informatycznych i operacyjnych
Cyberbezpieczeństwo
Chmura obliczeniowa
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Masz dodatkowe
pytania?

Nasi pracownicy udzielą odpowiedzi
na Twoje pytania.

Reusable Offer Bottom CTA