Informacje o projekcie:

Klient: Warszawskie Zakłady Papiernicze S.A.
Lokalizacja: Konstancin Jeziorna
Tytuł projektu: System zliczania i bilansowania ciepła na terenie zakładu
Rok realizacji: 1997
Sterowniki: GE Fanuc 90-30 1 szt., panel OIU 157
Wizualizacja: InTouch 1 stanowisko, system operacyjny MS Windows 3.11, MS Excel

Cel i zakres projektu:

Instalacja oparta jest na sterowniku GE FanucT serii 90-30 z jednostką centralną CPU 331, modułem komunikacyjnym CMM 311, modułem koprocesora PCM 300 i panelem OIU 157. Wykonane zostało zliczanie i wykonanie obliczeń bilansowych wewnątrz zakładowych w WZP z 11 węzłów ciepłowniczych. Na podstawie otrzymanego od WZP projektu zrealizowane zostały za pomocą sterownika następujące zadania:

 • cykliczny wydruk na drukarce raportów z każdego węzła oraz wydruk wszystkich stanów alarmowych;
 • przesłanie do komputera danych w postaci, która pozwoli na ich dalszą analizę np. w arkuszu kalkulacyjnym;
 • wyświetlanie komunikatów o odchyleniach od stanów normalnych na panelu operatorskim;
 • oraz podstawowe funkcje sterownika takie jak sygnalizacja alarmu od przekroczenia ciśnienia i temperatury na sieci z potwierdzeniami itp.

Szczególnie wymagający jest tutaj problem wykonania bardzo precyzyjnych obliczeń pomiaru ciepła oraz ich bilansów, które muszą być przechowywane dla każdego węzła w poszczególnych dniach miesiąca, średnie godzinowe wartości z możliwością wydruku na żądanie, archiwizowane i wykorzystywane do obliczeń rozliczeniach miesięcznych.
Zadanie to można było wykonać na sterowniku tylko dzięki modułowi PCM 300, na którym można zaprogramować przedstawione wyżej algorytmy i formaty raportów w języku C.

Funkcje systemu:

 • koncentracja pomiarów z obiektu
 • przeliczenia sum i bilansów wody i pary
 • wydruk na drukarce raportów godzinowych
 • monitorowanie węzłów cieplnych
 • archiwizacja pomiarów i alarmów
 • automatyczne raportowanie
 • instrukcja obsługi w trybie "on-line"