robotyzacja pracy magazynowej
Wróć
Czas czytania 3 min

Sprawny handling. Czym jest w praktyce?

Wiele procesów przemysłowych może być znacznie usprawnionych za sprawą zastosowania odpowiednich rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji produkcji. Dostępne urządzenia i oprogramowanie dają możliwość nie tylko podnoszenia efektywności operacji będących sednem konkretnej technologii np. spawania, ale również zoptymalizować działania pomocnicze, takie jak choćby paletyzacja i pakowanie czy niezbędny w przeważającej liczbie branż związanych z magazynowaniem i produkcją handling. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o handlingu?

Handling w przypadku magazynowania to proces polegający na pobraniu określonych jednostek ładunkowych ze strefy składowania, które mają zostać wysłane do konkretnego odbiorcy, a następnie umieszczenie ich w polu odstawczym, a więc obszarze, z którego zostaną zabrane w ramach załadunku na używany w danej sytuacji środek transportu. Całą operację można wykonać sprawnie, ponieważ wszystkie towary znajdujące się w powierzchni magazynowej są oznaczone albo kodami paskowymi czy kodami QR, albo specjalnymi etykietami RFID, a dzięki temu są proste do identyfikacji. W oprogramowaniu używanym do obsługi gospodarki magazynowej, zarówno gdy chodzi o stosunkowo proste systemy WMS, jak i złożone ERP można więc bez problemu zapisać ich lokalizację. Dzięki takim rozwiązaniom dość łatwo można zautomatyzować czynności związane z operowaniem ładunkami za sprawą odpowiednich robotów. Handling jest też powszechnie stosowany przy obsłudze produkcji, gdzie wiąże się z przemieszczaniem surowców, elementów bądź półproduktów w obrębie danej linii czy w ramach transportu międzyoperacyjnego. Dzięki włączeniu w zinformatyzowany system nadzoru nad produkcją np. popularnych MES możliwe jest podniesienie elastyczności działania firmy, a jednocześnie zwiększenie jej wydajności.

Jakie korzyści daje robotyzacja handlingu?

Dzięki zastosowaniu robotów przemysłowych procesy związane z handlingiem, a więc przemieszczaniem, manipulowaniem ładunkami oraz ich pozycjonowaniem mogą być realizowane szybciej, z mniejszym ryzykiem wystąpienia błędu, a także wykonywane przy zdecydowanie niższych kosztach działania.

Udostępnij

Powiązane artykuły