We współczesnym świecie rosną wymagania dotyczące skrócenia czasu wdrażanego projektu oraz podnoszenia wydajności wdrażanych rozwiązań poprzez wcześniejsze testowanie i kontrolowanie ich skuteczności. W przemyśle produkcyjnym procesy testowania oprogramowania są szczególnie niezbędne. W zakładach produkcyjnych wykorzystuje się skomplikowane maszyny sterowane przez złożone oprogramowanie. Możliwość sprawdzenia pracy oprogramowania i urządzeń w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości okazuje się niezwykle cenna, gdyż pozwala uniknąć wielu poważnych i kosztownych błędów. Wirtualne uruchomienie środowiska produkcyjnego jest odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Na czym polega proces wirtualnego uruchomienia?

W jaki sposób wirtualne uruchomienie pomaga we wdrożeniu nowej technologii? Proces ten pozwala przeprowadzić symulację wdrażanych rozwiązań w wirtualnej maszynie modelowej. Realizowany jest przed wprowadzeniem systemu w życie. Umożliwia odwzorowanie istniejącego projektu w wirtualnym środowisku. Koncept jest sprawdzany w praktyce pod kątem wydajności, niezawodności i skuteczności. W ten sposób mogą być przeprowadzane różnorodne symulacje, więc można przetestować instalację na wiele sposobów. Maszyna wirtualna imituje realne środowisko pracy, dzięki czemu podczas testowania oprogramowania można wyłapać wszelkie błędy i niedociągnięcia, a także wady konstrukcyjne, zanim jeszcze zostaną one wprowadzone w życie. Dzięki temu można zoptymalizować produkcję, gdyż wszystkie zamawiane komponenty są sprawdzone. Pozwala to uniknąć zbędnych przestojów w przyszłej pracy w realnej rzeczywistości.

Przykłady zastosowania

Wirtualne uruchomienie środowiska produkcyjnego pozwala na symulację procesu uruchomienia maszyn, umożliwia wcześniejszą ocenę pracy systemu i przetestowanie go w różnych hipotetycznych okolicznościach. Co ważne, cały proces wdrażania nowych rozwiązań od etapu planowania do wirtualnego uruchomienia może przebiegać równolegle z istniejącą produkcją, nie powodując przy tym żadnych przestojów czy opóźnień. Jest to jeden z najlepszych sposobów na sprawne przetestowanie poprawności kodu oprogramowania w sztucznym środowisku i uniezależnienie się od fizycznego montażu i instalacji. To również doskonała metoda, aby pozbyć się ograniczeń lokalizacyjnych i terminowych. Szacuje się, że wirtualne uruchomienie środowiska produkcyjnego skraca czas projektowania nawet o 30%!

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa

Wirtualne uruchomienie wpisuje się w szerszą koncepcję cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w kierunku tak zwanego Przemysłu 4.0. Abis oferuje w tym zakresie usługi polegające na opracowaniu mapy drogowej, usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej oraz dostawę maszyn, urządzeń i oprogramowania koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji:

  • Roboty przemysłowe i automatyczne linie produkcyjne

  • Big Data oraz działania związane z analizą danych

  • Przemysłowy Internet rzeczy

  • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS)

  • Cyberbezpieczeństwo

  • Chmura obliczeniowa

  • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

O dofinansowanie tych usług i działań można się obecnie ubiegać w PARP https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0