Automatyka a wydajność pracy
Wróć
Czas czytania 5 min

Automatyka a wydajność pracy – andon OEE

Współczesny przemysł w nowoczesnym wydaniu nie może obejść się bez innowacyjnych technologii. Firmy nastawione na ich wdrażanie wyznaczają nowe trendy i stają się wzorem do naśladowania. Informatyka oraz automatyka przemysłowa mają wiele zalet przekładających się na większy dochód danego przedsiębiorstwa: optymalizują koszty produkcji, nadzorują przebieg różnego rodzaju procesów, pomagają w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, prognozują przyszłość firmy. Dzięki nim producenci zyskują wyższą jakość, a przy tym niższą cenę oferowanych artykułów oraz poprawiają swoją konkurencyjność na wymagającym rynku towarów i usług.

Andon OEE

Robotyzacja procesów przemysłowych niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala na szybką i pozbawioną błędów elektroniczną wymianę informacji, poprawia wydajność linii technologicznych, kontroluje przebieg procesów produkcyjnych, w tym ustawienia parametrów kontrolnych czy parametrów produktów. Nasza firma zajmuje się między innymi projektowaniem, a następnie budową linii produkcyjnych wyposażonych w systemy trace i OEE, czyli programowaniem aplikacji, które są odpowiedzialne za śledzenie produkcji oraz analizę wydajności. Składający się z trzech parametrów, czyli dostępności, wydajności, jakości, wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) służy do oceny efektywności wykorzystania maszyn przez producenta.

Wskaźnik ten zestawia aktualny przebieg procesu produkcji z tym idealnym, do którego przedsiębiorstwo ma dążyć. Przy czym panuje powszechne przekonanie, że analiza wyniku OEE w oparciu o dane zebrane w formie papierowej jest niewystarczająca, aby wprowadzić zmiany mające zwiększyć efektywność produkcji, wyeliminować źródła powstawania strat produkcyjnych czy zniwelować najczęstsze przyczyny postojów produkcyjnych. W celu uzyskania pełnego obrazu produkcji należy zainwestować w narzędzia informatyczne automatyzujące proces gromadzenia danych i przetwarzających je na informacje wskaźnikowe. Wspomniane systemy informatyczne są niezwykle funkcjonalne, między innymi nadzorują przebieg produkcji na maszynach i liniach produkcyjnych.

System andon OEE usprawnia produkcję – sygnalizuje miejsca przestoju w pracy maszyn oraz pozwala na wizualizację procesu produkcyjnego. Wykryte i zgłoszone awarie pokazują się na specjalnych monitorach czy na pełniących podobną funkcję tablicach LED. Na halach produkcyjnych instaluje się monitory wielkogabarytowe, na których wyświetlane są aktualne wskaźniki i trendy produkcyjne, wezwania do awarii kierowane do służb utrzymania ruchu oraz inne istotne informacje. System andon OEE uznaje się za wielozadaniowe narzędzie przeznaczone do ciągłego monitorowania przebiegu procesu produkcji, którego centrum stanowi monitor zdolny do samodzielnego przeprowadzania operacji logicznych na podstawie zebranych danych, czyli docierających do niego sygnałów, na przykład impulsów elektrycznych pochodzących z doinstalowanych czujników bądź sygnałów powstających na skutek wciśnięcia wybranego przycisku przez operatora pracującego na linii produkcyjnej. Wystarczy wprowadzenie jednego sygnału rejestrującego pracę maszyny lub stanowiska pracy, aby monitor w sposób prawidłowy mierzył wydajność linii produkcyjnej.

Podsumowując, automatyka przemysłowa zwiększa efektywność i wydajność parku maszynowego, dzięki czemu zamówienia są realizowane terminowo. Ponadto podnosi jakość wytwarzanych artykułów przy jednoczesnym obniżeniu ich cen oraz stabilizuje produkcję. Firmy stawiające na robotyzacje procesów przemysłowych stają się liderami w swojej branży.

Udostępnij

Powiązane artykuły