Czym jest i o czym świadczy wskaźnik OEE?
Wróć
Czas czytania 3 min

Czym jest i o czym świadczy wskaźnik OEE?

Efektywność produkcji przekłada się na bezpośrednie zyski, dlatego przedsiębiorcy przywiązują do niej szczególną uwagę. Jednak czy da się ją w pełni kontrolować? Okazuje się, że skuteczne zarządzanie produkcją oraz monitorowanie jej wydajności nie tylko jest możliwe, ale i także zalecane. Służy temu m.in. Overall Equipment Effectiveness, czyli wskaźnik OEE. W skrócie określa on całkowitą efektywność wyposażenia parku maszynowego danej firmy. Poniżej wyjaśniamy, czym dokładnie jest oraz na jakiej podstawie oblicza się jego wartość.

Na co wskazuje wskaźnik OEE i jak się go oblicza?

Wskaźnik OEE umożliwia ocenę efektywności linii produkcyjnych oraz maszyn wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Stosuje się go w nowoczesnych systemach zarządzania, po to, by monitorować wydajność zastosowanych rozwiązań. Wdrożenie takiego systemu oceny efektywności wyposażenia produkcyjnego oferuje m.in. firma ABIS. Na jakiej podstawie określa się wartość wskaźnika OEEOblicza się go na podstawie iloczynu trzech składowych, takich jak:

  • dostępność – czyli stosunek planowanego czasu pracy maszyn do rzeczywistego czasu przeznaczonego na zaplanowanie zadań,
  • wydajność – czyli czyli stosunek normatywnego czasu jednostkowego do rzeczywistego czasu potrzebnego do wykonania 1 szt. wyrobu,
  • jakość – czyli stosunek wyrobów dobrych jakościowo do ogólnej liczby wytworzonych towarów.

Wartość wskaźnika OEE wyraża się w procentach. Z tego względu maksymalna wydajność, jaką może uzyskać przedsiębiorstwo, to 100%. Taki wynik oznaczałby, że produkcja pozostaje w nieustannym ruchu, a wszystkie wytwarzane wyroby osiągają najwyższą jakość. Oczywiście takich wyników nie da się osiągnąć. O bardzo wysokiej wydajności przedsiębiorstwa świadczy za to wskaźnik OEE już na poziomie powyżej 80%. Zwykle jednak większość przedsiębiorców uzyskuje wydajność w granicy 70-60%. Wynik ten nie jest zły, ale oznacza, że wiele rzeczy można poprawić. Niższe wartości procentowe świadczą o niskiej efektywności produkcji i w większości przypadków jednoznacznie wskazują na konieczność wprowadzenia zmian.

Udostępnij

Powiązane artykuły