cyfrowy bliźniak
Wróć
Czas czytania 3 min

Czym jest tzw. cyfrowy bliźniak?

Wirtualna rzeczywistość jest powszechnie wykorzystywana w przemyśle. Pozwala to na dostosowanie procesów produkcyjnych do stale zmieniających się potrzeb konsumentów. Cyfrowy bliźniak jest wirtualną repliką fizycznych obiektów, procesów i systemów, dzięki której możliwe jest przeprowadzanie symulacji mających na celu m.in. uniknięcie błędów konstrukcyjnych i usterek. Wyjaśniamy, jakie korzyści wiążą się z tworzeniem cyfrowych bliźniaków.

Cyfrowy bliźniak – nowe oblicze rzeczywistości?

Pojęcie tzw. cyfrowego bliźniaka (digital twins) bezpośrednio łączy się z czwartą generacją przemysłu (Przemysł 4.0). Dzięki kolejnej rewolucji przemysłowej pojęcie cyfrowego bliźniaka przestało funkcjonować jedynie w teorii i zaczęto wykorzystywać jego założenia w praktyce. Cyfrowy bliźniak związany jest też z awarią mającą miejsce podczas misji Apollo 13, która wymusiła stworzenie rozwiązania mającego na celu symulację planowanych lotów kosmicznych w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa ich załogi. Pierwszy raz termin ten zastosowała NASA.

W ostatnich latach cyfrowe bliźniaki tworzone są w wielu branżach. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, które pozwalają na wirtualne testowanie produktów i procesów w celu m.in. zmniejszenia ryzyka wystąpienia groźnych usterek i awarii w ich działaniu. Dzięki czujnikom wbudowanym w maszyny produkcyjne możliwe jest stworzenie i przetestowanie wirtualnej kopii danego rozwiązania.

W jakim celu tworzone są „cyfrowe bliźniaki”?

Nadrzędnym celem symulacji i testowania konkretnych rozwiązań jest optymalizacja procesów produkcji oraz zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa. Dzięki „cyfrowym bliźniakom” możliwa jest dokładna ocena ryzyka oraz przetestowanie działania konkretnego rozwiązania przed przeniesieniem go ze świata wirtualnego do rzeczywistości. Tworzenie „cyfrowych bliźniaków” pozwala m.in. na usprawnienie działania wielu dziedzin gospodarki. Symulacja ma nie tylko znaczenie dla producentów i dostawców, ale także odbiorców produktów i usług.

Wśród najważniejszych korzyści płynących z cyfrowych bliźniaków wyróżniamy:

  • brak konieczności tworzenia fizycznych prototypów,
  • oszczędności na etapie planowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
  • zwiększenie wydajności produkcji,
  • skrócenie czasu niezbędnego do wprowadzenia na rynek nowych technologii,
  • dokładne przetestowanie działania wirtualnej kopii, zanim powstanie jej fizyczny odpowiednik.
Udostępnij

Powiązane artykuły