praca obrabiarek CNC
Wróć
Czas czytania 3 min

Jak efektywnie monitorować pracę obrabiarek CNC?

Dzięki obrabiarkom CNC klienci otrzymują wysokiej jakości detale o dużej powtarzalności, a przedsiębiorcy realizują więcej zamówień i mają niższe odpady materiału. Jednak nawet urządzenia sterowane numerycznie muszą być kontrolowane po to, by nie przynosiły firmie strat. Są sposoby na to, by śledzić bieżące czynności, odnotowywać statystyki w raportach, a wszystkie informacje trzymać w bezpiecznej bazie danych. Jakie są efektywne sposoby monitorowania procesów obróbkowych?

Wyeliminuj przyczyny przestojów 

Wiesz, że jest sposób na to, by śledzić pracę obrabiarek CNC w czasie rzeczywistym? Możesz mieć bezpośredni dostęp do trybu pracy, prędkości przesuwu czy parametrów technicznych poszczególnych urządzeń. Dodatkowo raportowaniu podlega dostępność i stopień wykorzystania. Wizualizacja poszczególnych czynności może być realizowana w przeglądarkach internetowych lub za pomocą monitorów Andon. W ten sposób dowiesz się, co jest przyczyną przestoju, a w przypadku awarii szybko podejmiesz odpowiednią decyzję. Bieżące monitorowanie obrabiarek CNC pozwala stworzyć obiektywną informację na temat kosztów produkcji i wykorzystania maszyn, na podstawie czego będziesz mógł podnieść wydajność w swojej firmie. Dzięki temu możesz wynagradzać pracowników za lepszą efektywność, co podziała na nich motywująco.

Bezproblemowe śledzenie wielu procesów 

Śledzenie procesów obróbczych jest bardzo proste. Odbywa się za pomocą odpowiednich systemów komputerowych, więc wystarczy tylko pewne przeszkolenie. Nie trzeba do tego zadania specjalnie delegować pracownika. Komputer eliminuje błędy, które mógłby popełnić człowiek. Możesz sprawdzać raporty z uwzględnieniem operatora, rodzaju produktu lub maszyny. Masz wgląd w historię zmian, więc szybko dowiesz się, jak powstały nieprawidłowości. System pokaże ci, ile roboczogodzin przepracowała maszyna i załączone do niej narzędzia, a także, kiedy należy wykonać przegląd. Efektywność wykorzystania parku określa się wskaźnikiem OEE (Overall Euipment Effectivenes), na który składa się dostępność maszyny, jej wydajność oraz ilość braków. To jeden z najczęściej stosowanych wskaźników optymalizacyjnych, który przedstawia sytuację obecną i przewidywanie przyszłych zmian.

Udostępnij

Powiązane artykuły