zautomatyzowane stanowisko w zakładzie produkcyjnym
Wróć
Czas czytania 3 min

Jak wygląda budowa efektywnego stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym?

Sukces firmy prowadzącej działalność wytwórczą niezależnie od branży, w jakiej działa jest uzależniony od tego, czy jest ona w stanie zoptymalizować swoje funkcjonowanie, podnosząc szybkość produkcji bez pogorszenia jakości oraz przy jednoczesnym minimalizowaniu ponoszonych kosztów. Poziom efektywności uzyskiwanej przez wszystkie zakłady przemysłowe będzie więc zwykle wypadkową tego, jak sprawnie realizowane są poszczególne procesy składające się na przygotowanie finalnego wyrobu. Największą przestrzeń do zmian można na ogół znaleźć w obszarze realizacji kolejnych etapów danego zadania, uwagę należy więc poświęcić przede wszystkim właściwemu projektowaniu stanowisk produkcyjnych. Przekonajmy się, co ma w tym przypadku największe znaczenie.

Jak podnieść wydajność stanowiska pracy?

Najlepszym sposobem na zwiększenie wydajności konkretnego procesu będzie jego pełne zrobotyzowanie, a jeżeli okaże się to niemożliwe lub nazbyt kosztowne, wyjściem stanie się maksymalna automatyzacja poszczególnych czynności. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu działania wykorzystywanych urządzeń da się w ten sposób zwiększyć prędkość podejmowanych działań, a także wyeliminować znaczną część błędów, które mogą być popełniane przez pracowników. Tam, gdzie rodzaj pracy nie pozwala na zastąpienie ludzi autonomicznymi lub zautomatyzowanymi maszynami, wartą rozważenia opcją będzie zastosowanie sprzętu, który w maksymalny sposób będzie wspierał działania podejmowane przez człowieka. W takich przypadkach kluczowe okaże się jednak przestrzeganie zasad ergonomii oraz zwrócenie uwagi na poziom bezpieczeństwa.

Dlaczego warto usprawniać funkcjonowanie poszczególnych stanowisk pracy?

Podnoszenie tempa, w jakim mogą być wykonywane poszczególne czynności, sprawia, że w jednostce czasu można realizować znacznie więcej procesów, co bezpośrednio przekłada się na ich koszt. Warto też pamiętać, że korzystnie wpłynie to na jakość wyrobów oraz zwiększy poziom kontroli nad podejmowanymi działaniami, usprawniając zarządzanie produkcją.

Udostępnij

Powiązane artykuły