informatyzacja produkcji
Wróć
Czas czytania 3 min

Na czym polega informatyzacja produkcji?

Informatyzacja polega na wdrażaniu nowoczesnych systemów informatycznych usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwami. Obecnie stanowi nawet jeden z filarów, mających wpływ na rozwój i konkurencyjność firm. Inwestycja w informatyzację obszaru produkcji jest przede wszystkim sposobem na poprawę jej efektywności, ale wdrożenie nowoczesnych systemów IT przynosi również wiele innych korzyści. Jakie rozwiązania w zakresie informatyzacji wykorzystuje się w przedsiębiorstwach produkcyjnych i jak ich wdrożenie wpływa na funkcjonowanie zakładów? Poniżej wyjaśniamy, z czym wiąże się informatyzacja produkcji.

Informatyzacja produkcji jako jeden ze sposobów efektywnego zarządzania

Wdrożenie systemów informatycznych odgrywa istotną rolę w zwiększaniu wydajności produkcji i optymalizacji jej kosztów. Informatyzacja dotyczy zarządzania procesami produkcyjnymi przy wykorzystaniu nowoczesnych oprogramowań i aplikacji, które ułatwiają gromadzenie oraz przesyłanie danych. Wśród takich systemów wymienić można np. oprogramowania MES i MOM. Wdrożenie rozwiązań z zakresu informatyzacji usprawnia planowanie działań od samego procesu zamawiania materiałów aż do wyprodukowania towarów wysokiej jakości. Ponadto na bieżąco pozwala też monitorować pracę maszyn i urządzeń. Jest sposobem na skuteczną kontrolę jakości produkowanych wyrobów oraz daje możliwość wczesnego wykrywania wad, które mogłyby obniżać ich wartość.

Jakie korzyści wynikają z informatyzacji produkcji?

Informatyzacja produkcji pozwala na sprawne zarządzanie danymi, a to z kolei przekłada się na usprawnienie działań na każdym etapie procesu produkcyjnego. Oprócz tego dzięki zastosowaniu nowoczesnych oprogramowań na bieżąco uzyskuje się informacje o wydajności produkcji, dzięki czemu łatwiej reagować w przypadku odstępstw od normy. Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych pozwala sprawnie planować procesy produkcyjne oraz kalkulować ich koszty. Taka kontrola przy wykorzystaniu narzędzi IT prowadzi tym samym do optymalizacji kosztów produkcji oraz znacząco skraca cykl produkcyjny.

Udostępnij

Powiązane artykuły