programista przy komputerze
Wróć
Czas czytania 3 min

Na czym polega proces tworzenia specjalistycznego oprogramowania dla przemysłu?

Przemysł 4.0. to nowa koncepcja, która całkowicie zmienia dotychczasowe funkcjonowanie przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych. Zakłada automatyzację i oprogramowanie produkcji w celu poprawy jej efektywności oraz zminimalizowania błędów wynikających z pracy ludzi, a co za tym idzie zredukowania ewentualnych strat. Proces dotyczy wdrożenia nowoczesnych oprogramowań, które m.in. modelują i stymulują pracę maszyn i linii produkcyjnych oraz są gwarancją sprawnego zarządzania procesami technologicznymi. Jak przebiega proces tworzenia takiego oprogramowania?

Etapy tworzenia oprogramowań dla przemysłu

Tworzenie specjalistycznego oprogramowania dla przemysłu to wieloetapowy proces, który polega na nieustannej współpracy programistów i projektantów mechaniki. W każdym przypadku rozpoczyna go etap koncepcyjny. Na wstępie definiuje się potrzeby przedsiębiorstwa oraz określa plan działania, który pozwoli osiągnąć zamierzony efekt. Duże znaczenie ma też wnikliwe zapoznanie się ze specyfiką działalności oraz sposobami zarządzania produkcją. Dokładna analiza ma na celu opracowanie jak najskuteczniejszego oprogramowania produkcji, które zapewni maksymalne korzyści przedsiębiorcy. Po zgromadzeniu odpowiednich danych przechodzi się do realizacji ustalonego planu działania, czyli projektowania oprogramowania.

Kiedy programy są przygotowane, kolejnym etapem jest ich testowanie. Celem przeprowadzenia dokładnych testów jest ocena sprawności działania tych programów oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów jeszcze przed ich wdrożeniem w życie. Na tym etapie istnieje też możliwość wprowadzenia drobnych modyfikacji, które usprawnią działanie oprogramowań. Jeśli przeprowadzane testy zakończą się pomyślnie, programy są ostatecznie zatwierdzane, a następnie wdrażane. Cały proces wieńczy przeszkolenie pracowników w zakresie ich obsługi. Zakończenie etapu tworzenia specjalistycznego oprogramowania nie oznacza jednak końca współpracy z programistami. W ramach usługi bieżącego serwisu przedsiębiorcy zwykle mogą liczyć na ich wsparcie także podczas późniejszego korzystania z programów.

Udostępnij

Powiązane artykuły