roboty 2
Wróć
Czas czytania 3 min

Od czego zacząć? Proces robotyzacji krok po kroku

Robotyzacja procesów produkcji ma duże znaczenie dla rozwoju firmy. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą optymalizować koszty wytwarzania produktów oraz unikać błędów, które mogłyby być efektem czynnika ludzkiego.  Robotyzacja poprawia również wydajność linii technologicznych, co w konsekwencji prowadzi do wyższych zysków. Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych to także sposób na wytwarzanie produktów o wysokiej jakości, które spełniają standardy konkurencyjnego rynku. Przeprowadzenie kompleksowej robotyzacji jest jednak wieloetapowym procesem, który wymaga zaangażowania specjalistów. O tym, jak wygląda taki proces krok po kroku, piszemy poniżej.

Jak przebiega proces robotyzacji?

Robotyzacja procesów produkcyjnych wymaga dokładnego przygotowania. Przede wszystkim kluczowe znaczenie ma analiza wykorzystania czasu pracy robota oraz czasu cykli i powtarzalności zadań, które robot ma wykonać. Robotyzacja każdego z procesów wymaga standaryzacji wszystkich elementów współpracujących z robotem: podawania komponentu, gniazd odbioru, powtarzalności w kształcie i wymiarach detali obrabianych, a czasem nawet odpowiednia sztywność produktu.

Podjęcie współpracy ze specjalistami z naszej firmy ABIS pozwoli na skompletowanie informacji o obecnych sposobach produkcji, wymaganiach technicznych oraz symulację cykli produkcyjnych. Dopiero po uzyskaniu takich danych przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest zaprojektowanie innowacyjnych linii technologicznych. Wówczas ważne jest opracowanie właściwej strategii, której realizacja będzie odpowiedzią na wcześniej postawione cele.

Kolejnym etapem robotyzacji procesów produkcji jest przygotowanie projektów technicznych. Pomocne jest wykonywanie testów, dzięki którym jeszcze na etapie wdrażania systemów można ocenić ich efektywność oraz dokonać ewentualnych zmian koncepcji, eliminujących ryzyko występowania błędów w przyszłości. Dopiero po akceptacji klienta przechodzimy do finalnego wdrażania, czyli etapu projektowego, wykonawczego i uruchomienia nowych stanowisk oraz ich integracji. Jednym z końcowych elementów tego etapu często jest także przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi nowych linii technologicznych. Po wdrożeniu przedsiębiorstwa mogą liczyć na nasze wsparcie techniczne i serwisowe, a także modernizację przy wdrażaniu kolejnych projektów.

Udostępnij

Powiązane artykuły