panel sterowania
Wróć
Czas czytania 3 min

Rodzaje systemów sterowania

Aby zapewnić prawidłowe działanie automatyki przemysłowej, niezbędne są systemy sterowania, które nadzorują i koordynują pracę poszczególnych elementów linii.

Systemy sterowania w automatyce przemysłowej

Systemy sterowania w automatyce przemysłowej to zbiory urządzeń i oprogramowania zarządzania produkcją, które służą do kontrolowania i regulacji procesów technologicznych oraz zbierania i przetwarzania danych procesowych. Systemy sterowania w automatyce przemysłowej można podzielić na kilka typów, w zależności od poziomu hierarchii i zakresu funkcji. Oto najważniejsze z nich:

  • Urządzenia kontrolujące poszczególne maszyny lub linie technologiczne – sterowniki PLC (Programmable Logic Controller), czyli programowalne kontrolery logiczne, które są odpowiedzialne za realizację zadań logicznych, sekwencyjnych i czasowych. Sterowniki PLC komunikują się z urządzeniami wykonawczymi (np. silnikami, zaworami, czujnikami) za pomocą modułów wejścia/wyjścia (I/O) i realizują program sterowania zapisany w języku drabinkowym lub innym języku programowania.
  • Systemy sterujące procesami technologicznymi oraz zbierające dane procesowe – systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), czyli systemy nadzoru i akwizycji danych, które służą do monitorowania i zarządzania procesami technologicznymi na poziomie nadrzędnym. Systemy SCADA komunikują się ze sterownikami PLC za pomocą sieci przemysłowych (np. Ethernet, Profibus, Modbus) i umożliwiają wizualizację stanu procesu na ekranach operatorskich, archiwizację danych historycznych oraz generowanie raportów i alarmów.
  • Systemy zarządzania produkcją – systemy MES (Manufacturing Execution System), czyli systemy wykonawstwa produkcji, które służą do planowania i optymalizacji produkcji na poziomie strategicznym. Systemy MES komunikują się z systemami SCADA oraz z systemami ERP (Enterprise Resource Planning), czyli systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa, i umożliwiają zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, harmonogramami pracy, zapasami materiałów i produktów, jakością produkcji oraz efektywnością maszyn i pracowników.

Automatyzacja linii produkcyjnych to dziedzina wciąż rozwijająca się i dostarczająca innowacyjnych rozwiązań. Wykorzystanie odpowiednich systemów sterowania pozwala nie tylko na podniesienie efektywności działania, ale również na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

Udostępnij

Powiązane artykuły