robotyzacja
Wróć
Czas czytania 4 min

Inteligentna produkcja, czyli Przemysł 4.0 w teorii i praktyce

Rozwój nowoczesnych technologii wytwarzania jest szansą, a zarazem wyzwaniem dla większości przedsiębiorstw produkcyjnych. Dzięki możliwości coraz większej automatyzacji poszczególnych procesów oraz stosowaniu maszyn pozwalających na szczegółową kontrolę parametrów pracy i dopasowywanie ich działania do ciągłych zmian poszczególne firmy zyskują lepszą konkurencyjność i budują swoje perspektywy utrzymania się na rynku.

Stosowanie  systemów inteligentnej produkcji , które są podstawowym elementem Przemysłu 4.0, daje znaczną przewagę wynikającą z połączenia maksymalnej wydajności, osiąganej do tej pory wyłącznie przy bardzo ścisłej specjalizacji z ogromną elastycznością. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest Przemysł 4.0 i zobaczmy, na czym polega inteligentna produkcja.

Od Przemysłu 1.0 do Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 to określenie mające dodatkowo zaznaczyć wielką wagę zachodzących zmian. Bierze się ono z porównań historycznych i znaczenia, jakie dla rozwoju technologii miały poszczególne wydarzenia związane z rozwojem nauki i techniki. 

Nazwę Przemysł 1.0 stosuje się do epoki zwanej dawniej erą maszyny parowej. Wprowadzenie zmechanizowanych metod produkcji wyparło dawną pracę rzemieślniczą wykonywaną przy użyciu maszyn napędzanych siłą ludzkich mięśni lub za pomocą energii wiatru lub płynącej wody.

Przemysł 2.0 to okres zwany wcześniej epoką elektryczności. Powszechne wykorzystanie energii elektrycznej umożliwiło uniezależnienie produkcji od ciężkich i mało efektywnych maszyn parowych. Dzięki oświetleniu elektrycznemu i wykorzystaniu niewielkich silników elektrycznych łatwiejsza stała się produkcja wielkoseryjna, a zakłady przemysłowe znacząco zwiększyły swoją wydajność.

Przemysł 3.0 to czas wprowadzania do gospodarki rozwiązań cyfrowych. Dały one szansę na lepsze kontrolowanie parametrów pracy, bardziej dokładne i wydajne sterowanie, a także na rozwój automatyzacji.

Przemysł 4.0 to najnowsza epoka, która zaczyna się w czasach nam współczesnych. Największe zmiany, które są z nią związane to rozwój robotyzacji oraz postępująca integracja maszyn z systemami informatycznymi. Daje ona ogromne możliwości gromadzenia danych, a zarazem inteligentnego sterowania procesami przy korzystaniu z informacji pochodzących z różnych rozproszonych źródeł. W ramach Przemysłu 4.0 dane są wymieniane bezpośrednio między poszczególnymi elementami całego systemu. Do zainicjowania procesu nie jest już wymagana obsługa całości związanych z nim zadań, ponieważ wiele z nich jest wykonywanych automatycznie, na poziomie systemów obsługujących magazyny, poszczególne linie technologiczne czy systemy spedycyjne.

Inteligentna produkcja realizowana w ramach Przemysłu 4.0 daje niespotykane wcześniej możliwości wytwarzania mocno zindywidualizowanych produktów w sposób dostępny wcześniej wyłącznie dla seryjnej produkcji masowej. Jednocześnie rozwój stosowanych technologii sprawia, że koszty takich rozwiązań są coraz niższe, a czas realizacji zadań znacząco się skraca.

Udostępnij

Powiązane artykuły