Traceability w procesach przemysłowych
Wróć
Czas czytania 4 min

Traceability w procesach przemysłowych

Termin „traceability” odnosi się do możliwości identyfikowania oraz śledzenia ruchu i pochodzenia różnych produktów. Koncepcja ta ma na celu m.in. wykrycie ewentualnych „słabych ogniw” procesu produkcyjnego oraz zyskania kompletnych informacji, które dotyczą każdego z kroków produkcji. Postaramy się wyjaśnić istotę koncepcji oraz przedstawić znaczenie lokalnych systemów traceability w procesach przemysłowych.

W czym tkwi sens koncepcji traceability?

Pojęcie „traceability” to angielskie określenie, które oznacza „identyfikowalność”. W kontekście produktu odnosi się ono do możliwości jego dokładnej identyfikacji na każdym etapie produkcji, po przekazaniu go do dystrybucji i na etapie przekazania użytkownikowi końcowemu. Pozwala to na poznanie historii produktu oraz jego drogi, która rozpoczyna się już w momencie pozyskania niezbędnych do jego wytworzenia towarów, materiałów lub półproduktów. Przykładem mogą być produkty z branży spożywczej np. pieczywo. Dzięki koncepcji traceability możliwe jest dokładne prześledzenie procesu produkcji pieczywa od momentu wysiania zboża do momentu trafienia gotowego wyrobu na sklepową półkę. Koncepcja jest bezpośrednio związana z m.in. przepisami, które odnoszą się sprzedaży produktów na rynku europejskim. Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, to z identyfikowalnością produktów mamy do czynienia każdego dnia. Możliwa jest ona dzięki umieszczonym na opakowaniach produktów kodom kreskowym, które pozwalają właśnie na śledzenie drogi i pochodzenia produktów z różnych branż. Zajmujemy się projektowaniem systemów informatyki przemysłowej, które są podstawą koncepcji traceability. Oferujemy skuteczne, dedykowane rozwiązania dla przedstawicieli różnych branż.

Jakie znaczenie ma identyfikowalność dla współczesnego przemysłu?

Koncepcja traceability ma ogromne znaczenie dla współczesnego przemysłu. Dzięki niej możliwe jest m.in. uniknięcie ryzyka, jakie wiąże się z coraz bardziej popularnym outsourcingiem, czyli zlecaniem wykonania poszczególnych etapów produkcji firmom zewnętrznym. Dzięki systemom traceability przedsiębiorstwa mogą stale czuwać nad utrzymaniem wysokiej jakości oferowanych produktów, a także niemal natychmiast zareagować, gdy pojawi się wadliwa partia towaru. Identyfikowalność pozwala także na:

  • optymalne dostosowanie procesu planowania do potrzeb odbiorców
  • utrzymanie pełnej przejrzystości każdego z etapów wytwarzania
  • spełnienie odgórnie narzuconych wymogów i dostosowanie się do przepisów obowiązującego prawa,
  • ograniczenie ryzyka wystąpienia kryzysu wizerunkowego firmy,
  • identyfikację kluczowych problemów na każdym etapie produkcji,
  • znalezienie „słabych ogniw” w łańcuchu produkcyjnym,
  • dostosowanie procesu do oczekiwań klientów.
Udostępnij

Powiązane artykuły